Viisi keinoa, joilla Nursebuddy parantaa työhyvinvointia kotihoidossa

Digitaalisia menetelmiä voidaan hyödyntää hoiva-alan pitovoiman kehittämiseksi monin tavoin. THL:n hiljattain tekemässä tutkimuksessa on todettu, että kun teknologian käyttö lisääntyi hoivatyössä, työntekijöiden kiireen ja stressin tuntu vähenivät, samoin kuin halut vaihtaa työpaikkaa. 

Tästä kiinnostuneina laitoimme Nursebuddyn tiimin viisaat päät yhteen ja listasimme viisi käytännön keinoa, joilla kotihoidon ohjelmisto voi auttaa parantamaan työhyvinvointia. 

1. Jätä työpäiviin riittävästi huokoisuutta

Nursebuddy näyttää helposti visualisoituna tietoa siitä, miten kunkin hoitajan työpäivä rakentuu. Tunnusluvuista voi seurata odotus-, matka- ja kasvoaikojen osuuksia työntekijöittäin, sekä näiden mahdollisen kasautumisen tietyille työntekijöille tietyillä ajanjaksoilla. 

Waiting time report in Nursebuddy

Näiden yhteenvetojen avulla voit tarvittaessa tehdä muutoksia aikatauluihin sekä tehdä työlistoja myös reitit huomioiden. Kasvoaikalistaukset auttavat lisäksi raportoimaan näitä samoja tietoja myös viranomaisille.

2. Edistä tiimisi hyvinvointia ja jaksamista

Nursebuddyn hoitajien mobiilisovellus sisältää hyvinvointikyselyn, joka auttaa hoivayritystäsi ymmärtämään missä mennään. Jokaisen työvuoron lopussa työntekijät voivat napauttaa yhtä neljästä "hymynaamasta" jakaakseen päivän tunnelmiaan.  

Carer wellbeing survey within the Nursebuddy app

Tiedot koostetaan anonyymisti pääkäyttäjille ja työnsuunnittelijoille, jotta he voivat tarkastella työtyytyväisyyden kehitystä osana yrityksen muita tunnuslukuja. Kyselyyn on kehitteillä jatkokysymys, joka auttaa työntekijöitä antamaan myös laadullista palautetta työpäivästään. 

3. Tue työn ja muun elämän yhteensovittamista

Nursebuddyssa luodut työlistat voidaan julkaista etukäteen, jolloin hoitajat voivat nähdä tiedot mobiilisovelluksen kautta omasta kalenteristaan. Voit valita kuinka pitkälle tulevaisuuteen haluat näyttää käyntejä: joko rajoittamattomasti tai 1–4 viikkoa etukäteen.

Tulossa olevien käyntien näkeminen antaa työntekijöille lisää joustoja työn ja henkilökohtaisen elämän yhteensovittamiseen. 

4. Tarjoa tietoa käynteihin valmistautumisen tueksi

Sen lisäksi, että hoitotyöntekijät näkevät aikataulunsa etukäteen, he voivat myös tarkistaa tärkeitä tietoja asiakkaasta ennen tapaamista. Tämä helpottaa valmistautumista ja voi olla erityisen tärkeää niille hoitajille, jotka ovat uusia tehtävissään. 

Client overview

Hoitajat voivat nähdä mm. aiemmat kirjaukset sekä kiinnitetyt muistilaput, joissa on tärkeitä huomioita asiakkaan tilanteesta. Käynnin alussa lisäksi näytetään aikaleiman avulla, jos asiakkaaseen olennaisesti liittyvä riskiarvio tai hoitosuunnitelma on hiljattain päivittynyt ja tulisi tarkistaa. 

Kuten erään asiakasyrityksemme työntekijä asian muotoili: "On kuin taskussa olisi oma tietosanakirja jokaisesta hoidettavastani!”

5. Tee kirjaaminen helpoksi

Muistiinpanojen kirjoittaminen vie toisinaan paljon aikaa, mutta Nursebuddyn kaltaisen helppokäyttöisen mobiilisovelluksen avulla on hyvin ketterää raportoida toteutuneita töitä. 

Sovelluksessa on useita käteviä työkaluja tätä varten, esimerkiksi:

  • Muistiinpanojen ja huomioiden saneleminen tekstiksi, minkä voi tehdä vaikka asiakkaan luona yhdessä. 
  • Numeeristen tietojen helppo tallentaminen, jolloin tarkat tiedot punnituksista, verenpaineista ja nesteen saannista voidaan merkitä omiin kenttiinsä. 
  • Valokuvien lataus hoitoon liittyvistä tilanteista kuten haavojen ja ihon kunnosta tai yhteisistä ulkoiluhetkistä - myös läheisten nähtäväksi. 

Muistutukset käynnin lopussa auttavat työntekijää vielä varmistamaan käynnin lopussa, että tarvittavat asiat tulivat tehdyiksi. 

Nämä ovat esimerkkejä keinoista, joiden avulla Nursebuddy voi mielestämme lisätä hoiva-alan pitovoimaa, parantaa työssä viihtyvyyttä ja vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta. Tutustu myös muihin ohjelmistomme mainioihin ominaisuuksiin! Asiantunteva ja palveleva tiimiimme kertoo mielellään lisää