Yksityisyys ja käyttöehdot

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) suojelee luonnollisten henkilöiden henkilötietojen yksityisyyttä ja asettaa tiukat vaatimukset yrityksille niiden suojelemiseksi. Tältä sivulta löydät tietoja siitä, kuinka Nursebuddy on ottanut henkilötietojen yksityisyyden huomioon. Löydät myös tietoja Nursebuddyn palvelun ja verkkosivujen käyttöehdoista.

Tietosuojaseloste

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste muodostaa yhdessä Palvelun käyttöehtojen ja Sivuston käyttöehtojen kanssa ehdot, joiden perusteella Palvelun ja Sivuston käytön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään.
Me NurseBuddylla olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojaseloste koskee sekä Sivuston että Palvelun käyttöä. Erillinen tietosuojaseloste mobiilisovellukselle on luettavissa täältä. Tämä tietosuojaseloste määrittelee käytännöt, joita sovellamme henkilötietojesi keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön. Lisäksi kuvataan mahdollisuuksiasi käyttää, tarkistaa ja korjata sinusta tallennettuja tietoja. Jatkamalla Sivuston tai Palvelun käyttöä osoitat, että annat suostumuksesi käsitellä henkilötietojasi siinä kuvattuja käytäntöjä soveltaen. Jos et hyväksy tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käytäntöjä, sinun ei tule käyttää Sivustoa tai Palvelua.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

NurseBuddy voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa julkaisemalla siitä uuden version. On hyvä, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta. Kuitenkin, mikäli tietosuojaselostetta  olennaisesti muutetaan, ilmoitamme tästä Sivustollamme, jonka lisäksi informoimme asiakkaita Palvelun käytön yhteydessä. Jatkaessasi Sivuston tai Palvelun käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen, hyväksyt muutetun tietosuojaselosteen. Mikäli et halua hyväksyä muutoksia, ainoa mahdollisuutesi on lopettaa Sivuston ja Palvelun kaikenlainen käyttö.
Jatkaessasi Sivuston tai Palvelun käyttöä ja/tai luovuttaessa jatkossa henkilötietojasi käsittelemme niitä noudattaen kulloinkin voimassa olevaa tietosuojaselostetta.

Yhteydenotto

NurseBuddy osakeyhtiö, y-tunnus 2482476-8, osoite Finlaysoninkuja 21 A, 33210 Tampere,  Suomi, (jäljempänä “NurseBuddy”) on rekisterinpitäjä tämän tietosuojaselosteen perusteella käsiteltävien henkilötietojen osalta.
Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä meihin osoitteeseen:
NurseBuddy, Finlaysoninkuja 21 A, 33210 Tampere, Suomi.

Mitä tietoa keräämme?

NurseBuddy voi kerätä sinusta tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa sinusta kerätään eri tilanteissa.
Henkilötiedolla tarkoitetaan mitä tahansa tietoa, jonka meille vapaaehtoisesti annat ja joka voidaan tunnistaaa sinua koskevaksi, mukaanlukien yhteystietosi, kuten nimi, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero tai muu sinua tai yritystäsi koskeva tieto. Henkilötietoja voivat ovat myös tiedot Sivustolla suorittamistasi maksuttomista ja maksullisista toiminnoista, sinusta ja yrityksestäsi saatavilla olevat tiedot muilla sivustoilla, kuten esimerkiksi Facebookissa, LinkedInissä, Twitterissä ja Googlessa tai muilta palveluntarjoajilta hankkimamme julkisesti saatavilla olevat tiedot.
Voit antaa Sivuston kautta henkilötietojasi esimerkiksi: (a) ottamalla yhteyttä tai antamalla palautetta; (b) hakemalla töihin; (c) tilaamalla uutiskirjeitä tai muuta materiaalia; (d) kommentoimalla tai keskustelemalla mistä tahansa sisällöstä Sivustolla; tai (e) lataamalla tai lähettämällä materiaalia. Itse antamasi tiedon lisäksi keräämme Sivuston käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi IP-osoitteesi, maantieteellinen sijaintisi, käyttämäsi selaintyyppi, tulotapasi Sivustolle ja katsomasi sivut.
Rekisteröityessäsi Palveluun vaadimme sinua luovuttamaan meille yhteystietosi, kuten nimesi, yrityksesi nimen ja osoitteen, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Voimme myös vaatia sinulta laskutukseen liittyviä tietoja, kuten laskutusosoitteen, laskutuksen yhteyshenkilön tiedot ja maksukortin numeron.
Käytössämme on analytiikka-työkaluja, jotta voisimme ymmärtää paremmin Palvelun toiminnallisuutta. Keräämiemme tietojen lisäksi näiden työkalujen avulla voimme tallentaa tietoja Palvelun suorituskyvystä sekä esimerkiksi siitä, kuinka usein ja kuinka paljon käytät Palvelua sekä mitä toimintoja Palvelulla suoritat.
Keräämme ja ylläpidämme henkilötietoja niistä henkilöistä jotka joko hakevat meille töihin tai ovat nykyisiä tai entisiä työntekijöitämme. Nämä henkilötiedot kattavat esimerkiksi ansioluettelon ja/tai hakemuksen sisältämät henkilötiedot; suositukset ja haastattelumuistiinpanot; valokuvat ja videot; tiedot palkanmaksusta, palkasta ja muista eduista; terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja kuten myös hakemukset ja muutokset niihin liittyviin etuihin. Edellä listattujen tietojen lisäksi keräämiämme tietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäpäivä, henkilötunnus ja muu NurseBuddyn liiketoiminnan kannalta oleellinen tieto, jonka henkilö vapaaehtoisesti hakiessaan tai ollessaan työsuhteessa meille luovuttaa. Pääsääntöisesti keräämme tiedot suoraan sinulta. Henkilötiedon ollessa kolmannen osapuolen hallussa pyydämme yleensä sinulta luvan kyseisen tiedon keräämiseen (voit antaa luvan suoraan tai voit antaa ymmärtää sen toimintasi perusteella). Jos kyseessä on tieto, jota tarvitsemme täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme tai muut vaatimukset voimme kerätä sinusta tietoja myös tietämättäsi tai ilman suostumustasi.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

NurseBuddy voi käsitellä henkilötietojasi yhtä tai useampaa seuraavaa tarkoitusta varten: (a) tarjotakseen Palvelua (sisältäen mahdollisten teknisten ongelmien selvittelyn, eston ja ratkaisemisen); (b) asiakkaiden hallinnoimiseen; (c) reagoidakseen asiakastukipyyntöihin (d) täyttääkseen käyttöehdoissa mainittuja muita velvollisuuksia; (e) voidakseen kehittää Sivustoa ja Palvelua analysoimalla toimintoja ja käyttäytymistäsi; (f) lähettääkseen uutiskirjeitä ja muuta informaatiota sekä tarjouksia sinulle; (g) kommunikoidakseen kanssasi; ja (h) täyttääkseen sovellettavan lainsäädännön mukaiset velvoitteensa. Jos olet työnhakija tai työntekijä, henkilötietojasi voidaan käsitellä myös rekrytointi- ja HR-tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä sähköpostin ja muiden sähköisten viestintäkanavien kautta tapahtuviin suoramarkkinointi- ja mainostarkoituksiin.

Luovutammeko henkilötietoja?

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.
NurseBuddy saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa NurseBuddyn alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat NurseBuddyn palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.
NurseBuddy pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietosi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. NurseBuddyn palveluja saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. NurseBuddy huolehtii tällöinkin henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja niin, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Henkilötietojasi voidaan luovuttaa myös toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.
NurseBuddy pidättää itsellään oikeuden käyttää anonymisoituja tietoja vapaasti sekä luovuttaa näitä tietoja kolmansille osapuolille oman yksinomaisen harkintansa mukaisesti.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Henkilötietojesi turvallisuus on meille tärkeää ja käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi väärinkäytöksiltä, katoamiselta ja muokkaukselta. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin ainoastaan nimetyille henkilöille, joilla on välttämätön työhön liittyvä tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.
Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa ja tarkastamalla säännöllisesti palvelujemme vaatimusten mukaisuutta. Huolehdimme tietojen väärinkäytöksiin liittyvistä ja muista vastaavista riskeistä ottaen huomioon riskin todennäköisyyden ja suojattavan tiedon luonteen.
Korttitietojesi keräämiseen ja maksujen prossessointiin käytämme PCI-sertifioituja palveluntarjoajia. Suojaamme arkaluontoiset tietosi (kuten salasanasi) käyttäen TLS -salausteknologiaa (Transport Layer Security). Mikään internetissä tapahtuva tiedonsiirto, tiedon varastointi tai muu turvatoimi ei valitettavasti koskaan ole täysin turvallista. Vaikka pyrimme suojaamaan henkilötietojasi kaikin kohtuullisin keinoin, emme voi taata niille täydellistä tietoturvaa.
Nursebuddy voi käyttää palvelujensa toteuttamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia. Tällöin huolehdimme sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että henkilötietojasi käsitellään lainsäädännön, hyvän tietosuojakäytännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

NurseBuddy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista täyttääkseen tarkoituksen, jota varten tiedot kerättiin. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Pääsy tietoihin

Sinulla on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Voit myös milloin tahansa pyytää tietojesi korjaamista, päivittämistä, muutosta tai poistoa. Tällaiset pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen: NurseBuddy, Finlaysoninkuja 21 A, 33210 Tampere, Suomi tai sähköpostiosoitteeseen privacy@nursebuddy.fi. Jos olet Palvelun käyttäjä, kirjaudu sisään Palveluun ja tee halutut muutokset tietoihisi.  Voimme kieltäytyä toteuttamasta pyyntöjä, jotka toistuvat kohtuuttomissa määrin tai systemaattisesti, vaativat suhteettomia teknisiä toimenpiteitä (esimerkiksi varmuuskopioiden tallennetut tiedot), vaarantavat muiden henkilöiden yksityisyyttä, ovat äärimmäisen epäkäytännöllisiä tai koskevat tietoja, joihin käsiksipääsy ei muuten ole vaadittua. Tarjoamme pääsyn tietoihin ja toteutamme tietojen muutoksia koskevat toimenpiteet veloituksetta, lukuunottamatta tilanteita, joissa pyynnön toteuttaminen vaatii suhteettoman paljon vaivannäköä.

Markkinoinnin kieltäminen

Mikäli et halua, että henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointiin liittyviin tarkoituksiin, voit milloin tahansa ilmoittaa tästä osoitteeseen: NurseBuddy, Finlaysoninkuja 21 A, 33210 Tampere, Suomi tai sähköpostiosoitteeseen privacy@nursebuddy.fi. Myös kaikessa sinulle lähetetyssä sähköisessä markkinoinnissa sinua informoidaan siitä, miten voit pyytää, ettei henkilötietojasi käsitellä markkinointitarkoituksiin.

Evästeet

NurseBuddy käyttää Sivustolla evästeitä varmistaakseen Sivuston toimivuuden ja saadakseen tietoja vierailuista Sivustolle.
Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja tietokoneesi kovalevyllä, jotka mahdollistavat tietokoneesi tunnistamisen Sivuston toimesta. NurseBuddy käyttää sekä niin sanottuja pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneesi kovalevylle, kunnes tuhoat tämän tiedoston ja niin sanottuja istuntokohtaisia evästeitä, jotka häviävät sulkiessasi selaimesi.
Evästeiden avulla NurseBuddy voi kerätä tietoa esimerkiksi tietokoneestasi, IP-osoitteestasi, käyttöjärjestelmästäsi ja selaintyypistäsi. Nämä tiedot koostuvat yleensä tiedoista, joiden johdosta yksittäistä käyttäjää koskevia tietoja ei voida tunnistaa.
NurseBuddy voi käyttää pysyviä evästeitä tilastollisiin ja analyyttisiin tarkoituksiin, kuten ylläpitääkseen tilastoja koskien Sivuston käyttöä, tutkimusten suorittamiseen kehittääkseen Sivustoa ja/tai NurseBuddyn muita tuotteita ja palveluita, määrittääkseen, mitkä osat Sivustosta ovat suosituimpia, tarjotakseen informaatiota kolmansille osapuolille, jotta sinulle voidaan kohdistaa asianmukaista mainontaa ja optimoidakseen Sivuston käyttöä. Evästeitä käytetään myös sinun tunnistamiseen palatessasi Sivustolle, jotta esimerkiksi sinulle voidaan tarjota sinua kiinnostavaa informaatiota.
NurseBuddy voi käyttää yllä mainittuihin tarkoituksiin myös kolmansien osapuolien evästeitä.
Voit kieltäytyä hyväksymästä evästeitä ja tuhota olemassa olevat evästeet selaimesi asetusten kautta. Mikäli selaimesi estää evästeiden käytön, et välttämättä pääse Sivustolle tai pysty täysin hyödyntämään Sivuston tiettyjä osia.

Linkit muille sivustoille

Tämä tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan tähän Sivustoon eikä kolmansien osapuolten tarjoamiin verkkosivuihin. Siltä osin kuin tämä Sivusto sisältää linkkejä muihin sivustoihin, tulee huomata, että NurseBuddy ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Palvelun käyttö

Web-pohjaisen NurseBuddy-palvelun avulla yritys voi hallinnoida tarjoamiaan hoivapalveluja tallentamalla ja muokkaamalla tietoja työntekijöistä, asiakkaista sekä  näiden yhteyshenkilöistä.
NurseBuddy ei säätele, minkä tyyppistä tietoa asiakkaat päättävät Palveluun tallentaa ja sen avulla käsitellä. Tämä tietosuojalauseke ei koske näitä tietoja, vaan niitä käytetään, luovutetaan ja suojataan asiakkaan oman tietosuojaselosteen määrittelemin käytännöin. Käsittelemme asiakkaidemme tietoja pyynnöstä sekä sopimusten mukaisesti, säilytämme tietoja palveluntarjoajan servereillä, mutta emme vastaa tietojen keräämisestä tai hallinnasta. Sopimuksemme asiakkaidemme kanssa kieltävät meitä käyttämästä asiakkaan tallentamia tietoja muihin tarkoituksiin kuin Palvelun tarjoamiseen ja parantamiseen, tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin sekä lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi. NurseBuddy ei ole suorassa suhteessa niihin henkilöihin, jotka asiakkaalle henkilötietojaan luovuttavat. Tiedostamme, että sinulla on oikeus saada tieto tiedoista, jotka sinusta on tallennettu palveluun. Asiakkaamme hallitsevat ja ovat vastuussa keräämiensä tietojen korjaamisesta, poistamisesta ja päivittämisestä. Tietojen poistoa pyydettäessä vastaamme kohtuullisen ajan kuluessa. Voimme auttaa asiakkaitamme informoimaan heidän palveluidensa käyttäjiä ja työntekijöitä tietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä. Emme kuitenkaan ole vastuussa siitä, miten asiakkaamme käyttävät Palveluun kerättyjä tietoja.  
Keräämme tietoja asiakkaidemme määräyksestä, emmekä ole suorassa suhteessa niihin henkilöihin, kenen tietoja käsittelemme. Jos olet NurseBuddy-palvelua käyttävän yrityksen asiakas, etkä enää halua kyseisen yrityksen kontaktoivan sinua, tulee sinun olla suoraan yhteydessä heihin. Palveluun tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa yrityksille, jotka auttavat meitä tarjoamaan Palvelua. Nämä tiedonsiirrot kolmansille osapuolille on käsitelty palvelun käyttöehtosopimuksessa.
NurseBuddy pidättää itsellään oikeuden anonymisoida Palveluun tallennettuja tietoja ja käyttää niitä vapaasti sekä luovuttaa näitä tietoja kolmansille osapuolille oman yksinomaisen harkintansa mukaisesti.

Palvelun käyttöehdot

NÄMÄ PALVELUN KÄYTTÖEHDOT (“SOPIMUS”) MUODOSTAVAT SITOVAN SOPIMUKSEN NURSEBUDDYN, SUOMALAISEN YRITYKSEN (Y-TUNNUS 2482476-8) JA ASIAKKAAN VÄLILLE. SOPIMUS KOSKEE ASIAKKAAN KÄYTTÖÄ NURSEBUDDY-PALVELULLE, JOKA ON SAATAVILLA NURSEBUDDYN PALVELIMILLA.
TÄMÄ SOPIMUS KOSKEE MYÖS PALVELUN KOEKÄYTTÄJIÄ.
HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN SITOUTUU ASIAKAS TÄSSÄ MÄÄRITELTYIHIN EHTOIHIN.
MIKÄLI HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN YRITYKSEN TAI JONKUN MUUN JURIDISEN YHTEISÖN NIMISSÄ, VASTAAT SIITÄ, ETTÄ SINULLA ON OIKEUS TEHDÄ SOPIMUS KYSEISEN TOIMIJAN NIMISSÄ, MISSÄ TAPAUKSESSA MÄÄRITELMÄ “ASIAKAS” VIITTAA JATKOSSA EDUSTAMAASI TOIMIJAAN.
MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ETHÄN HYVÄKSY SOPIMUSTA ÄLÄKÄ KÄYTÄ PALVELUA.

1. MÄÄRITELMÄT

“Asiakas” tarkoittaa sinua yksilönä tai edustamaasi yritystä tai muuta toimijaa, jota edustat ja jonka puolesta hyväksyt, ja olet oikeutettu hyväksymään tämän Sopimuksen.
”Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia, lähioikeuksia (sisältäen mm. oikeudet tietokantaan ja luetteloon tai valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liike- ja yrityssalaisuuksia, tietotaitoa tai muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.
“Kolmansien Osapuolien Sovellukset” tarkoittavat kolmansien osapuolien tarjoamia ohjelmistoja, joita Käyttäjät saattavat käyttää ohjelmiston yhteydessä.
“Kumppani” tarkoittaa mitä tahansa toimijaa, joka suoraan tai epäsuoraan ohjaa kohdetoimijaa, on kohdetoimijan ohjattavana tai kohdetoimijan kanssa yhteisen ohjauksen alaisena.
“Käyttäjät” tarkoittavat henkilöitä, jotka Asiakas on valtuuttanut käyttämään Palvelua organisaationsa puolesta ja joilla on henkilökohtaiset tunnukset Palvelun käyttöön. Kuten osiossa 5 alla määritellään, sallitut Käyttäjät voivat olla Asiakkaan työntekijöitä, konsultteja, sopimuskumppaneita ja agentteja, jotka auttavat Asiakasta työn toteuttamisessa (“Edustajat”) ja omaisia tai yhteyshenkilöitä joilla on pääsy Palveluun.
“Me”, “Meille”, “Meihin, “Meitä”, “Meihin, “Meidän” ja “Nursebuddy” tarkoittavat NurseBuddya, suomalaista yritystä (Y-tunnus 2482476-8), joka omistaa ja operoi Palvelua.
“Ohjaus” tarkoittaa suoraa tai epäsuoraa omistusta tai yli 50% määräysvaltaa kohdetoimijassa.
“Palvelu” tarkoittaa verkossa tarjottavaa, web-pohjaista Nursebuddy hoito-ohjelmistoa,
jonka Me tarjoamme, poislukien Kolmansien Osapuolien Sovellukset.
“Vahingollinen ohjelmisto” tarkoittaa viruksia, matoja, aikapommeja, Troijan hevosia tai muuta vahingollista ohjelmistoa, tiedostoja, skriptejä tai agentteja.

2. ASIAKKAAN OIKEUS KÄYTTÄÄ PALVELUA TILAUSJAKSON AIKANA

Me tarjoamme Palvelun Asiakkaan käyttöön tämän Sopimuksen mukaisesti tilausjakson sekä mahdollisen koekäytön ajaksi.

Koska kehitämme Palvelua jatkuvasti, pidätämme oikeuden milloin tahansa harkintamme mukaan muokata, keskeyttää, päivittää, kehittää ja parantaa Palvelua ja tätä Sopimusta tilausjakson aikana. Pyrimme tiedottamaan Asiakasta mahdollisista Palvelun käyttöön vaikuttavista palvelukatkoksista ja muutoksista joko Palvelun kautta tai muita käytössämme olevia tiedotuskanavia käyttäen.

3. MEIDÄN VASTUUMME

3.1 Tuki

Pyrimme kohtuullisin keinoin tarjoamaan Asiakkaalle teknistä tukea Palvelun käytössä. Palvelupyynnöt voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen tuki@nursebuddy.fi tai Palvelussa opastetuilla muilla keinoilla.

3.2 Tietojesi suojaaminen

Henkilötiedon käsittely Asiakkaan puolesta on määritelty erillisessä tietojen käsittelyä koskevassa liitteessä (“DPA”, saatavilla vain englanniksi), joka on osa tätä Sopimusta. Mikäli tämän Sopimuksen ja DPA:n välillä on ristiriitaa, sovelletaan DPA:ta.

3.3 Asiakkaan tietojenkäsittely Sopimuksen päättyessä

Asiakkaan tulee huomata, että Asiakas on vastuussa vastuussa syöttämästään aineistosta sekä tarvittavien varmuuskopioiden teettämisestä. Asiakkaan lopettaessa Palvelun käytön voi Asiakas 30 päivän kuluessa Sopimuksen päättymisestä pyytää kopioita aineistostaan, joka on tallennettu Nursebuddyn tietokantaan. Nursebuddy valitsee toimitettavan aineiston tiedostomuodon ja voi veloittaa tämän kohdan edellyttämästä työstä aika- ja materiaaliperusteisesti Nursebuddyn kulloinkin voimassa olevien hintojen mukaisesti. Mikäli Asiakas haluaa Nursebuddyn säilyttävän tietoja tilausjakson jälkeen, tulee Asiakkaan olla Meihin yhteydessä mahdollisimman pian, jotta voimme kertoa mahdollisista tiedonsäilytyspalveluista. Jos Asiakas ei ole erikseen sopinut aineiston säilyttämisestä, Nursebuddy tuhoaa Asiakkaan tiedot yllä kuvatun 30 päivän jakson päätyttyä ilman aiheetonta viivästystä.

4. SALLITUT KÄYTTÄJÄT

Jos Asiakas on tilannut Palvelun yksityiseen käyttöön, saa Asiakas käyttää Palvelua yksin Palvelun ainoana sallittuna käyttäjänä, eikä voi tarjota Palvelua toiselle käyttäjälle tai organisaatiolle Sopimuksen nojalla.

Jos Asiakas tilaa Palvelun organisaationsa puolesta ja sen käyttöön, Palvelun sallittuja käyttäjiä ovat ne työntekijät ja Asiakkaan puolesta toimivat konsultit ja muut edustajat, joiden sähköpostiosoite kuuluu Asiakkaan organisaation kanssa samaan verkkotunnukseen. Asiakas vastaa siitä, että sen työntekijät, konsultit ja muut edustajat noudattavat tätä Sopimusta. Tämän Sopimuksen ehtojen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa Sopimuksen irtisanomiseen tai Palvelun tilapäiseen keskeytykseen tai pääsyn epäämisen Palveluun.

5. ASIAKKAAN VASTUUT

5.1 Palvelun käyttö

Asiakas on vastuussa (i) Palvelun käyttämiseen tarvittavista internet- ja muista yhteyksistä, sovelluksista, laitteista sekä edellä mainituista aiheutuneista kustannuksista; (ii) siitä, että Asiakkaan Käyttäjät ja Edustajat noudattavat tätä Sopimusta; (iii) Asiakkaan itse tarjoamista hoiva- ja muista palveluista; sekä aineistosta, kuten siihen kuuluvien tietojen laadusta, tarkkuudesta, lainmukaisuudesta ja siitä, miten Asiakas hankkii tietonsa ja käsittelee niitä; (iv) estämään oikeudettoman pääsyn Palveluun ja sen oikeudettoman käytön, ja ilmoittamaan Nursebuddylle mahdollisesta oikeudettomasta pääsystä Palveluun tai sen oikeudettomasta käytöstä; ja (v) siitä, että Asiakas käyttää Palvelua mahdollisen käyttöoppaan ja Palveluntarjoajan ohjeiden sekä soveltuvien lakien mukaisesti.

Asiakas ei (a) tarjoa Palvelua muiden kuin sallittujen Käyttäjiensä käyttöön; (b) jäljennä, edelleen jaa, uudelleen tuota, kopioi, tallenna, siirrä, esitä tai näytä yleisölle tai millään muulla tavalla tuo Palvelun tai sen osaa julkisesti saataville; (c) käytä Palvelua virusten tai muiden haittaohjelmien säilyttämiseen tai välittämiseen; (d) kierrä tai yritä kiertää Palveluiden kopiointisuojauksia; (e) takaisinmallinna Palveluita, ellei pakottava lainsäädäntö sitä salli; (f) käytä Palvelua lainvastaisiin tarkoituksiin; (g) integroi Palvelua (rajapinnan välityksellä tai muuten) muihin järjestelmiin tai ohjelmistoihin; tai hanki oikeudetonta pääsyä Palveluun tai siihen liittyviin palvelimiin, järjestelmiin tai tietoverkkoihin ilman Palveluntarjoajan lupaa.

5.2 Kolmannen osapuolen sovellukset

Mikäli Asiakas asentaa tai aktivoi Kolmansien Osapuolten Sovelluksia Palvelun kanssa käytettäväksi, tiedostaa Asiakas, että näiden sovellusten toimittajat saattavat päästä Asiakkaan aineistoon, koska tätä tarvitaan Kolmansien Osapuolten Sovellusten ja Palvelun väliseen yhteentoimivuuteen. Emme vastaa Kolmansien Osapuolten tuotteista tai niiden aiheuttamasta aineiston paljastumisesta, muokkaamisesta tai poistosta.

6. HINNAT JA MAKSUEHDOT

Asiakas maksaa kaikki Tilauksesta aiheutuvat maksut, jotka on määritelty tilausvaiheessa. Nykyisen standardihinnoittelumme voi tarkistaa Hinnat-sivulta.

Arvonlisävero lisätään Asiakkaalta veloitettaviin hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti. 

Jos Asiakas on hyväksytty käyttämään Starter-palveluamme, sen käyttöoikeus säilyy voimassaolevien rajoitusten mukaisesti. Asiakkailta laskutetaan Starter-palvelun avauksen yhteydessä aloitusmaksu. Kun voimassaoleva käyttö- tai aikaraja täyttyy, siirtyy Asiakas normaalin kuukausilaskutuksen piiriin. 

Asiakkaita laskutetaan sovitun aikataulun mukaisesti. Sekä kuukausi- että vuositilaukset laskutetaan etukäteen. Asiakkaan velvollisuuksiin kuuluu varmistaa, että heillä käytössä oleva laskutustaso vastaa heidän tekemiensä hoitotuntien tai -käyntien lukumäärää, ja sitoutuu ilmoittamaan Meille laskutustasoa koskevista muutoksista etukäteen. Nursebuddylla on oikeus päivittää Asiakkaan tilausta käyttötason mukaiseksi. 

Kuukausilaskutuksessa olevat Asiakkaat sitoutuvat maksamaan käyttötasoon perustuvan palvelumaksun ennakkoon tilin avauksen yhteydessä ja sen jälkeen kuukausittain toistuvasti. Asiakas voi perua kuukausitilauksen haluamanaan ajankohtana, Palvelun irtisanomisehtojen mukaisesti. 

Vuosilaskutuksessa olevat Asiakkaat maksavat koko vuoden tilausmaksunsa yhdellä laskulla etukäteen. Tilaus uusiutuu vuosittain Asiakkaan käyttötason mukaan. Asiakkaalle lähetetään ilmoitus Tilauksen uusiutumisesta ja tulevasta laskusta vähintään kuukausi etukäteen. Asiakas voi perua vuositilauksen haluamanaan ajankohtana, Palvelun irtisanomisehtojen mukaisesti. 

Mahdollisesta poikkeuksellisesta laskutusrytmistä tulee sopia kirjallisesti erikseen.

Selvyyden vuoksi: Nursebuddy voi muuttaa hinnoitteluaan antamalla siitä Asiakkaalle tiedon kirjallisesti Palvelussa tai muulla sopivalla viestintätavalla. Mikäli Asiakas ei hyväksy uutta hinnoittelua, voi Asiakas päättää Tilauksen näiden käyttöehtojen mukaisesti tai kun uusi hinnoittelu tulisi voimaan.

Suoritettuja maksuja ei palauteta takaisin Asiakkaalle. Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen kesken tilausjakson, suoritettuja palvelumaksuja ei palauteta.

6.1 Palvelun katkaisu

Jos Sopimukseen perustuvien riidattomien saatavien maksu viivästyy kauemmin kuin 7 päivällä, voimme harkintamme mukaan estää Asiakkaan pääsyn Palveluun, kunnes kyseinen viivästynyt maksu on kokonaan suoritettu. Ilmoitamme Asiakkaalle vähintään 3 päivää etukäteen, jos olemme aikeissa estää Asiakkaan pääsyn Palveluun tämän kohdan nojalla.

7. ETUOHJELMA

Jos olet suositellut Nursebuddya (‘Suosittelija’) muille yrityksille tai jos olet tällaisen suosituksen kautta tullut asiakkaaksemme (‘Suosituksen saaja’), sinua sitovat Nursebuddyn Käyttöehdot ja Tietosuojaseloste. Molemmat ovat saatavilla verkkosivuiltamme. Vaikka ‘Suosittelija’ ja ‘Suosituksen saaja’ voivat olla organisaatioita tai yksityishenkilöitä, etuohjelma koskee ainoastaan organisaatioita.

7.1 Kenelle etuohjelma on tarkoitettu?

Mikä tahansa Nursebuddyn maksava asiakasyritys voi osallistua etuohjelmaan ‘Suosittelijan’ ominaisuudessa. Mikä tahansa yritys voi hakeutua etuohjelmaan ‘Suosituksen saajana’ sillä edellytyksellä, että he täyttävät alla mainitut ehdot. ‘Suosittelija’ ja ‘Suosituksen saaja’ eivät voi olla sama henkilö eivätkä edustaa samaa organisaatiota.

7.2 Suosittelun edut Suosittelijalle

‘Suosittelijana’ olet oikeutettu hyvitykseen seuraavasta Nursebuddy-tilausmaksustasi sen jälkeen, kun suosittelemasi taho on tullut Nursebuddyn maksavaksi asiakkaaksi eli kun heidän ensimmäinen tilausmaksunsa on maksettu. Hyvityksen määrä suhteutetaan oman tilauksesi suuruuteen siten, että kertahyvitys on enintään 150€.

Voit suositella Nursebuddya muille yrityksille niin monta kertaa kuin haluat.

Yhden laskutuskauden aikana saamasi alennuksen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi ylittää oman tilausmaksusi määrää. Jos tilausmaksusi on alle 150€, suosituksista kertyvää yli menevää osuutta ei makseta erotuksena.

7.3 Suosittelun edut Suosituksen saajalle

‘Suosituksen saajana’ olet oikeutettu saamaan 10% alennuksen Nursebuddyn tilausmaksusta asiakkuutesi 12 ensimmäisen kuukauden ajan laskun summasta riippumatta. Alennus voidaan myöntää ensimmäisestä laskusta alkaen.
‘Suosituksen saaja’ saa alennuksen vain, kun ‘Suosittelija’ oli suositushetkellä Nursebuddyn maksava asiakas.

Voit viitata vain yhteen ‘Suosittelijaan’. Useammalta yritykseltä saamasi suositukset eivät kasvata alennuksen määrää eli voit saada enimmillään vain yhden 10% alennuksen 12 ensimmäisen kuukauden ajalta.

7.4 Muutos- ja peruutusehdot

Varaamme oikeuden Nursebuddyn etuohjelman muutoksiin tai ohjelman keskeyttämiseen milloin tahansa.

8. OMISTUSOIKEUDET

8.1 Oikeuksien pidättäminen; Lisenssi

Me pidätämme kaikki oikeudet Palveluun, mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut Immateriaalioikeudet sekä kaikki siihen liittyvät Immateriaalioikeudet. Palvelua tai sen sisältöä ei myydä Asiakkaalle, vaan ne lisensoidaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Meidän ja Meidän lisenssinantajien omistusoikeus kaikkeen Palvelun sisältöön ja sen kopioihin säilyy myös sen jälkeen, kun ne on asennettu Asiakkaan tietokoneelle, matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen.

Me myönnämme Asiakkaalle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän rajatun oikeuden käyttää Palvelua tämän Sopimuksen voimassaoloaikana. Tämä oikeus (a) ei ole ikuinen ja (b) on riippuvainen näiden ehtojen noudattamisesta, mukaan lukien Palvelun maksut.

Me pidätämme itsellämme kaikki muut oikeudet Palveluun ja sen muutoksiin.

8.2 Rajoitteet

Asiakas ei saa (i) muokata Palvelua tai sen osaa tai tehdä Palvelusta muunneltuja tuotteita, (ii) kopioida tai muutoin toisintaa Palvelua tai sen osaa, muutoin kuin omassa sisäisessä verkossaan ja omiin sisäisiin tarkoituksiin, (iii) käänteismallintaa Palvelua tai (iv) käyttää Palvelua (a) tehdäkseen kilpailevan tuotteen tai palvelun tai (b) kopioidakseen Palvelun ominaisuuksia, toimintoja tai ulkoasua.

8.3 Käyttäjäsisältö

Asiakas myöntää Meille ei-yksinomaisen, siirrettävissä olevan, alilisensoitavan, tekijänpalkkioista vapautetun, pysyvän, peruuttamattoman ja täysin maksetun maailmanlaajuisen lisenssin käyttää, kopioida, tuoda julkisesti saataville, julkaista, kääntää, muokata, käyttää jälkiperäisteosten luomiseen ja levittää kaikkea Palveluun liittyvää tietoaan millä tahansa välineellä, joko erillään tai yhdessä muiden sisältöjen tai materiaalien kanssa sekä millä tahansa tavalla, menetelmällä tai tekniikalla riippumatta siitä, tunnetaanko sitä tällä hetkellä vai luodaanko se vasta myöhemmin.

Tässä asiakirjassa Asiakkaalle nimenomaisesti annettujen oikeuksien lisäksi Asiakas säilyttää kaikki omistusoikeudet Käyttäjäsisältöön, Immateriaalioikeuden mukaan lukien.

8.4 Ehdotukset

Palveluntarjoajalla on tekijänpalkkioista vapautettu, maailmanlaajuinen, siirrettävä, alilisensoitava, ikuinen ja peruuttamaton oikeus käyttää Asiakkaan antamaa palautetta, kehitysideoita ja suosituksia liittyen Palveluun ja sen käyttöön.

9. SALASSAPITO

9.1 Luottamuksellisen tiedon määrittely

Tässä käytettynä, “Luottamuksellinen tieto” tarkoittaa kaikkea luottamuksellista tietoa, jonka toinen osapuoli (“Luovuttava Osapuoli”) on julkaissut toiselle osapuolelle (“Vastaanottava Osapuoli”), joko suullisesti tai kirjallisesti, ja joka on merkitty luottamukselliseksi tai joka on sellaisiksi kohtuudella ymmärrettävä ottaen huomioon tiedon luonne ja tiedonluovutustilanne. Luottamuksellisen tiedon omistusoikeus kuuluu Luovuttavalle Osapuolelle.

Ja Vastaanottavan Osapuolen tulee sitoutua käyttämään Luottamuksellista tietoa vain tässä Sopimuksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Tämän kohdan mukainen salassapitovelvoite on voimassa 5 vuotta Sopimuksen päättymisen jälkeen.
Asiakkaan luottamukselliset tiedot sisältävät Asiakkaan aineiston; meidän luottamukselliset tietomme sisältävät Palvelun; ja molempien osapuolten luottamukselliset tiedot sisältävät liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmat, teknologiat ja teknologisen tiedon, tuotesuunnitelmat sekä liiketoimintaprosessit.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, (i) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista, (ii) jonka vastaanottava Sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, (iii) joka on ollut vastaanottavan Sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta jo ennen niiden saamista toiselta Sopijapuolelta, (iv) jonka vastaanottava Sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä luovuttavalta osapuolelta saamiansa tietoja tai aineistoja.

9.2 Luottamuksellisen tiedon suojaaminen

Mikäli Julkaiseva Osapuoli ei kirjallisella suostumuksella muuta myönnä, (i) Vastaanottava Osapuoli käyttää sama huolellisuutta kuin omien vastaavan tyyppisten luottamuksellisten tietojen suojaamiseen (mutta ei missään tilanteessa vähempää kuin kohtuullista huolellisuutta), estääkseen Julkaisevan Osapuolen luottamuksellisen tiedon luovutuksen tai käytön mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, jota ei ole tässä Sopimuksessa määritelty ja (ii) Vastaanottava Osapuoli rajoittaa pääsyä Julkaisevan Osapuolen luottamukselliseen tietoon niille työntekijöilleen ja edustajilleen, jotka tarvitsevat tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin tietoa ja jotka ovat allekirjoittaneet Vastaanottavan osapuolen kanssa vähintään tämän Sopimuksen tason mukaiset salassapitosopimukset.

9.3 Pakollinen luovutus

Selvyyden vuoksi todetaan, että emme anna mitään (suoria tai epäsuoria) takuita tai vakuutuksia koskien Palvelua, sen käyttöä tai Palvelun soveltuvuudesta tietynlaiseen käyttöön. Nursebuddyn palvelut tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavan mukaan” ilman minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita tai ehtoja. Asiakas vastaa yksin Palvelun, yhteensopivuudesta soveltuvien lakien, määräysten, kansallisten standardien, menettelyiden ja vastaavien ehtojen kanssa käyttömaassa ovat ainoastaan Asiakkaan vastuulla. Me emme ole millään tavoin vastuussa edellä mainittujen määräysten täyttämisestä Asiakkaan maassa. Asiakas myöntää Meille vastuuvapautuksen kaikista edellä mainitusta vastuista ja velvollisuuksista, jotka johtuvat vaatimuksesta täyttää kyseiset määräykset.

10. TAKUU JA VASTUUVAPAUS

Selvyyden vuoksi todetaan, että emme anna mitään (suoria tai epäsuoria) takuita tai vakuutuksia koskien Palvelua, sen käyttöä tai Palvelun soveltuvuudesta tietynlaiseen käyttöön.
Nursebuddyn palvelut tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavan mukaan” ilman minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita tai ehtoja. Asiakas vastaa yksin Palvelun, yhteensopivuudesta soveltuvien lakien, määräysten, kansallisten standardien, menettelyiden ja vastaavien ehtojen kanssa käyttömaassa ovat ainoastaan Asiakkaan vastuulla. Me emme ole millään tavoin vastuussa edellä mainittujen määräysten täyttämisestä Asiakkaan maassa. Asiakas myöntää Meille vastuuvapautuksen kaikista edellä mainitusta vastuista ja velvollisuuksista, jotka johtuvat vaatimuksesta täyttää kyseiset määräykset.

11. VASTUUT

Asiakas suojaa Meitä kaikilta vaatimuksilta, jotka on tehty Meitä kohtaan kolmannen osapuolen toimesta väittäen, että Asiakkaan aineisto tai Palvelun käyttö loukkaa yksityisyys-, työ- tai muuta lainsäädäntöä tai kolmannen osapuolen oikeuksia (Vaatimus Meitä vastaan), ja sitoutuu korvaamaan Meille kaikki vahingot, kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset, jotka johtuvat Vaatimuksesta Meitä vastaan – olettaen että Me (a) viipymättä annamme kirjallisen tiedon Vaatimuksesta Meitä vastaan ja (b) annamme täyden kontrollin Vaatimuksen puolustamisesta ja selvittämisestä (olettaen, että Asiakas ei saa asettaa mitään Vaatimusta Meitä kohtaan, ellei selvitys ehdotta vapauta Meitä kaikesta vastuusta) ja (c) tarjoamme kaiken kohtuullisen avun, Asiakkaan kustannuksella.

12. VASTUUNRAJOITUS

Meidän Sopimukseen perustuva vahingonkorvausvelvollisuutemme on yhteensä enintään tuhat (1.000,00) euroa tai määrä, joka vastaa vahinkoa edeltäneen kahdentoista (12) kuukauden aikana Asiakkaan Palvelusta suorittamia maksuja riippuen siitä, kumpi summa on alhaisempi.

12.1 Epäsuorat ja välilliset vahingot

Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten palvelutuotantotappioista, saamatta jääneestä liikevaihdosta tai odotetuista säästöistä eikä tietojen häviämisestä tai vahingoittumisesta tai niiden uudelleenluomisesta aiheutuvista kustannuksista tai kateostoista.

12.2 Vastuita ei rajoiteta

Yllä kuvatut vastuunrajoitukset eivät koske immateriaalioikeusloukkauksia; vahinkoja, jotka on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti; eivätkä rajoita vastuita enempää kuin sovellettava laki sallii.

13. SOPIMUKSEN KESTO JA PÄÄTTÄMINEN

13.1 Sopimuksen kesto

Tämä Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen hyväksyneet. Mikäli Asiakas ei päätä Palvelun tilausta, tämä Sopimus on voimassa, kunnes se päätetään tässä luvussa määritellyn mukaisesti.

Kuukausitilaus: Jos Asiakas ei ole kirjallisesti ilmoittanut haluavansa päättää tilausta, on tämä Sopimus voimassa, kunnes Asiakas irtisanoo sen yhden (1) kokonaisen laskutuskauden irtisanomisajalla kirjallisesti. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi irtisanomishetkellä kuluvan kuukauden viimeisestä päivästä lähtien. Me voimme päättää Sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla kirjallisesti.
Vuositilauksessa olevat Asiakkaat voivat päättää tilauksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ennen seuraavan 12 kuukauden tilausjakson alkamista. Jos Sopimusta ei irtisanota, tilaus katsotaan jatkuvaksi uuden 12 kuukauden tilausjakson ajan. Me voimme päättää Sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla kirjallisesti.

Mikäli Asiakasta laskutetaan muussa rytmissä kuin kuukausittain tai vuosittain, sovitaan poikkeuksellisesta irtisanomisajasta kirjallisesti erikseen. 

Mikäli ei toisin ei olla sovittu tai yllä määrätty, pidetään Asiakkaan oikeutena päättää tilaus yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ennen seuraavan tilausjakson alkamista. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi irtisanomishetkellä kuluvan laskutuskauden viimeisestä päivästä lähtien. Me voimme päättää Sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla kirjallisesti.

Kaikki ilmoitukset Sopimuksen päättämisestä tulee tehdä tilauksen peruutuslomakkeella Nursebuddy-palvelussa.

13.2 Sopimuksen päättäminen

Kumpikin Sopijapuoli voi päättää Sopimuksen välittömästi, (i) jos toinen Sopijapuoli rikkoo Sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta 30 päivän kuluessa siitä, kun on vastaanottanut rikkomusta kirjallisen ilmoituksen, tai (ii) jos toinen Sopijapuoli joutuu konkurssiin, selvitystilaan, velkasaneeraukseen tai muuten vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin, joiden takia on syytä epäillä, että kyseinen Sopijapuoli ei pysty täyttämään Sopimuksesta johtuvia velvoitteitaan.

13.3 Maksut sopimuksen päättyessä

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä Asiakas on velvollinen suorittamaan Palveluntarjoajalle Sopimuksen mukaiset maksut Sopimuksen päättymiseen asti.

Jos Sopimus päätetään kohdan 13.2 perusteella Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakas on velvollinen suorittamaan Palveluntarjoajalle Sopimuksen mukaiset maksut myös jäljellä olevan sopimuskauden ajalta.

13.4 Lisäykset sopimukseen

Palvelua kehitetään jatkuvasti ja pidätämme oikeudet päivittää tätä Sopimusta ja tehdä lisäyksiä tähän Sopimukseen milloin tahansa. Mikäli tällaisella muutoksella on olennainen vaikutus Asiakkaaseen, ilmoitamme muutoksesta kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen kyseistä muutosta. Asiakas voi päättää Sopimuksen tässä määritellyillä ehdoilla tai kun muutos astuisi voimaan.

13.5 Säilyvät velvoitteet

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä ne Sopimuksen velvoitteet säilyvät voimassa, joita sovelletaan niiden luonteesta johtuen myös Sopimuksen päätyttyä. Näihin velvoitteisiin kuuluvat esimerkiksi soveltuvin osin kohdat 8 ja 9.

14. SOVELTUVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

14.1 Soveltuva laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

14.2 Riidanratkaisu

Kumpikin Sopijapuoli tekee parhaansa, jotta tästä Sopimuksesta – tai minkä tahansa ehtojen olemassaolosta, sitovuudesta, päättymisestä ja tulkinnasta tai Sopijapuolen velvollisuuksista – aiheutuvat riidat voidaan sopia neuvottelemalla. Jos riitaa ei saada ratkaistua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa neuvottelujen alkamisesta, kumpi tahansa osapuoli voi viedä riidan ratkaistavaksi lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

Välitystuomio on sitova, lopullinen, eikä siihen saa hakea muutosta. Tämän Sopimuksen määräysten ei katsota rajoittavan osapuolten oikeutta hakea turvaamistoimea tai vaatia välitystuomion täytäntöönpanoa missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Meillä on oikeus nostaa kanne missä tahansa tuomioistuimessa Asiakasta vastaan, jos ja siltä osin, kun Asiakas on loukannut immateriaalioikeuksiamme tai rikkonut tämän Sopimuksen salassapitolauseketta. Hävinneelle osapuolelle tulee maksettavaksi kohtuulliset asianajokulut, jotka toiselle osapuolelle on lopullisen sovinnon tai tuomioistuimen päätöksen perusteella suoritettava.

15. MUUT EHDOT

15.1 Ilmoitukset

Asiakkaalle lähetettävät Sopimukseen liittyvät ilmoitukset toimitetaan tilauslomakkeella tai Palvelun tilauksen yhteydessä Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Meille lähetettävät Sopimukseen liittyvät ilmoitukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen myynti@nursebuddy.fi tai yrityksen voimassa olevaan postiosoitteeseen.

Ellei toisin ole sovittu, kaikki Sopimukseen liittyvät ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi, (a) kun ne on toimitettu henkilökohtaisesti vastaanottajalle tai (b) seuraavana arkipäivänä siitä, kun ilmoitus on lähetetty postitse tai sähköpostitse.

15.2 Sopijapuolet

Sopijapuolet ovat itsenäisiä sopimuskumppaneita. Sopimus ei muodosta Sopijapuolten välille minkäänlaista yhteisyritystä, työsuhdetta tai franchise-, edustus- tai muuta yhteenliittymää sopijapuolten välillä eikä oikeuta Sopijapuolta toimimaan edustajana tai tekemään sitoumuksia, sopimuksia tai lupauksia toisen Sopijapuolen puolesta.

15.3 Ei kolmannen osapuolen edunsaajia

Tässä Sopimuksessa ei ole kolmannen osapuolen edunsaajia.

15.4 Oikeuksista luopuminen

Se, että Sopijapuoli jättää käyttämättä jonkin tähän Sopimukseen perustuvan oikeutensa tai viivästyttää oikeutensa käyttämistä, ei rajoita Sopijapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota sopimusehtoihin. Mikäli tässä ei erityisesti muuta sovita, määritellyt oikeudet ovat lisäyksiä, eivätkä poissulkevia, lakiin tai oikeuteen nähden.

15.5 Pätemättömät ehdot

Jos tähän Sopimukseen sisältyvän lausekkeen katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, ei se vaikuta tämän Sopimuksen muiden lausekkeiden pätevyyteen.

15.6 Sopimuksen siirtäminen

Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää mitään Sopimuksen oikeuksia tai velvollisuuksia ilman toisen Sopijapuolen kirjallista suostumusta (jota ei voi perusteetta olla antamatta). Kumpikin Sopijapuoli voi kuitenkin siirtää Sopimuksen konserniyhtiölleen milloin vain tai kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyn tai liiketoimintakaupan yhteydessä tai myytäessä olennainen osa niistä Sopijapuolen varallisuuseristä, joihin Sopimus liittyy. Siirrolla siirtyvät myös Sopimuksen oikeudet ja velvollisuudet.

15.7 Koko sopimus

Tämä Sopimus mukaan lukien kaikki mahdolliset liitteet muodostavat Sopijapuolten välisen Palveluita koskevan sopimuksen kokonaisuudessaan ja se korvaa kaikki Sopimuksen kohteeseen liittyvät osapuolten väliset aiemmat, edeltävät ja rinnakkaiset sopimukset, ehdotukset ja esitykset, niin suulliset kuin kirjalliset. Muutokset, lisäykset ja vastuuvapautukset eivät ole voimassa, ellei niistä ole sovittu kirjallisesti ja vahvistettu sen osapuolen allekirjoituksella tai sähköisellä hyväksynnällä, joita muutokset, lisäykset tai vastuuvapautukset koskevat.

Verkkosivuston käyttöehdot

Yleistä

Alla olevat käyttöehdot ja tietosuojaseloste säätelevät tämän verkkosivuston ja sen minkä tahansa alasivujen (jäljempänä “Sivusto”) käyttöä, mukaan luettuna Sivustolta ladattu materiaali sekä mainokset ja sovellukset muilla sivustoilla. Jatkamalla tämän sivuston käyttöä osoitat, että olet lukenut nämä käyttöehdot ja tietosuojaselosteen, ja sitoudut noudattamaan niitä. Suosittelemme, että käyt tutustumassa näihin käyttöehtoihin ja tietosuojaselosteeseen ajoittain, saadaksesi tiedon mahdollisista tehdyistä muutoksista. Luethan huolellisesti nämä käyttöehdot ja tietosuojaselosteen, sillä ne asettavat velvoitteita ja sisältävät rajoituksia laillisista oikeuksista.

Käyttöehdot

Sivuston tarkoitus

Loikka Design Oy (y-tunnus 2482476-8, osoite Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Suomi, (jäljempänä “NurseBuddy”) tarjoaa tämän Sivuston asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen.
Tämä Sivusto on tarkoitettu tarjoamaan muun muassa tietoa NurseBuddyn tarjoamista tuotteista, palveluista ja ratkaisuista sekä NurseBuddysta yrityksenä. Voit selata, jakaa ja kommentoida Sivuston sisältöä edellyttäen, että noudatat näitä Käyttöehtoja ja kaikkia soveltuvia lakeja.

Immateriaalioikeudet

Kaikki tämän Sivuston aineisto on tekijän-, tavaramerkki- ja muiden immateriaalioikeuksien sekä NurseBuddyn tai kolmansien osapuolien omistamien lisenssien alaista ja sovellettavan suomalaisen ja/tai muun paikallisen ja/tai kansainvälisen lainsäädännön suojaamaa. Kaikki oikeudet pidätetään, jollei niitä tässä erikseen myönnetä.
Minkä tahansa tällä Sivustolla olevan aineiston käyttö kopioimalla, julkaisemalla, levittämällä, siirtämällä, muokkaamalla, tallentamalla tai käsittelemällä on kiellettyä ilman NurseBuddyn etukäteistä kirjallista suostumusta. Minkä tahansa tällä Sivustolla olevan aineiston luvaton käyttö tai levittäminen saattaa rikkoa tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja/tai muita lakeja ja olla siviili- ja rikosoikeudellisten sanktioiden alaista.
NurseBuddy ei myönnä sinulle mitään välitöntä tai välillistä patenttiin, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai luottamukselliseen tietoon perustuvaa oikeutta.

Käyttäjän luovuttama materiaali

Kaikkea tälle Sivustolle lähettämääsi materiaalia, informaatiota tai muuta viestintää pidetään ei-luottamuksellisena, ei-yksinoikeuden alaisena, rojaltivapaana, peruuttamattomana, täysin alilisensoituna ja vapaasti käytettävänä (jäljempänä “Viestintä”). Siinä laajudessa, missä laki sallii, NurseBuddylla ei ole velvollisuuksia Viestintään liittyen.
NurseBuddy voi vapaasti julkistaa, kopioida, levittää, yhdistää ja/tai muulla tavalla käyttää Viestintää yhdessä muun datan, kuvien, äänien, tekstin ja muiden siihen sisältyvien asioiden kanssa mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
NurseBuddy ei tarkista tai valvo minkään Viestinnän sisältöä eikä ota vastuuta siitä. NurseBuddy voi vapaasti oman harkintansa mukaisesti milloin tahansa poistaa mitä tahansa Viestintää tältä Sivustolta.
Lähettämällä mitä tahansa Viestintää tälle Sivustolle, sitoudut siihen, että (i) materiaali ei sisällä mitään laitonta tai muutoin julkaistavaksi kelpaamatonta; (ii) pyrit ennen minkään materiaalin lähettämistä parhaan taitosi mukaan skannaamaan ja poistamaan kaikki virukset ja muut saastuttavat tai haitalliset ominaisuudet; (iii) omistat materiaalin tai sinulla on rajoittamaton oikeus tarjota sitä NurseBuddylle; (iv) Viestintä ei ole halventavaa, virheellistä tai herjaavaa eikä se sisällä mitään laitonta, vahingollista, uhkaavaa, ahdistavaa, syrjivää, loukkaavaa, häpäisevää, pornografista tai säädytöntä materiaalia eikä se loukkaa minkään kolmannen osapuolen yksityisyyttä, yksilöllisyyttä, immateriaali- tai muita oikeuksia; (v) et esitä ketään toista henkilöä etkä manipuloi ylä- tai muita tunnisteita peittääksesi minkä tahansa toimittamasi Viestinnän alkuperää; ja (vi) et ryhdy toimenpiteisiin NurseBuddya vastaan lähettämäsi aineiston takia ja vapautat Nursebuddyn kaikesta vastuusta, jos kolmas osapuoli ryhtyy toimenpiteisiin NurseBuddya vastaan lähettämäsi aineiston takia.
NurseBuddy voi liittää linkkejä muiden osapuolten omistamiin tai ylläpitämiin internet-sivustoihin. Jos avaat tällaisen linkin, sinun täytyy lukea ja hyväksyä kyseisen sivuston säännöt ennen sen käyttöä. Suostut myös siihen, että linkitettyjen sivustojen sisältö ei ole NurseBuddyn hallinnassa eikä se vastaa millään tavoin näitä sivustoja varten luodusta tai niissä julkaistusta aineistosta. Muiden omistajien sivustoihin vievät linkit eivät myöskään viittaa siihen, että NurseBuddy tukisi sivustoa tai siinä tarjottuja tuotteita tai palveluja.

Vastuuvapauslauseke

SIVUSTON SISÄLTÄMÄ AINEISTO TARJOTAAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA “SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN MITÄÄN VÄLITTÖMIÄ TAI VÄLILLISIÄ TAKUITA MUKAAN LUKIEN TAKUUTA MYYNTIKELPOISUUDESTA, IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MIKÄLI SIVUSTO SISÄLTÄÄ LINKIN KOLMANNEN OSAPUOLEN SIVULLE, TÄLLAINEN LINKITYS ON VAIN KÄYTTÄJIEN HYÖDYKSI  EIKÄ NURSEBUDDYLLA OLE MITÄÄN VASTUUTA TÄLLAISELLA VERKKOSIVULLA OLEVAN INFORMAATION SISÄLLÖSTÄ TAI TARKKUUDESTA.
LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA NURSEBUDDY EI MISSÄÄN TILANTEESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOSTA, JOKA JOHTUU TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ TÄTÄ SIVUSTOA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITETTUNA EPÄSUORAT JA VÄLILLISET VAHINGOT, KUTEN LIIKEVAIHDON MENETYS, TULON MENETYS, VOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI DATAN TAI TIEDON MENETYS.

NurseBuddy ei myöskään takaa minkään tällä Sivustolla olevan materiaalin, kuten esimerkiksi minkään tekstin, kuvan, grafiikan, linkin tai muun asian, saatavilla oloa, oikeasisältöisyyttä tai täydellisyyttä. NurseBuddy voi milloin tahansa siitä ilmoittamatta tehdä muutoksia tähän Sivustoon tai siinä kuvattuihin tuotteisiin. NurseBuddy ei sitoudu päivittämään tällä Sivustolla olevaa informaatiota tai muuta materiaalia.

Muut ehdot

NurseBuddy voi milloin tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja päivittämällä näitä. Mikäli Käyttöehtoja kuitenkin olennaisesti muutetaan, ilmoittaa NurseBuddy asiasta niiden yhteydessä. Jatkaessasi Sivuston käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen, hyväksyt muutetut käyttöehdot. Mikäli et halua hyväksyä muutoksia, ainoa mahdollisuutesi on lopettaa Sivuston kaikenlainen käyttö.
NurseBuddy varaa itselleen yksinomaisen oikeuden: (i) muuttaa näitä Käyttöehtoja; (ii) valvoa ja poistaa mitä tahansa sisältöä Sivustolta; ja/tai (iii) lopettaa Sivuston saatavuuden milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta.
Jos jokin näiden Käyttöehtojen ehto tai määräys todetaan lainvastaiseksi, pätemättömäksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta millään tavalla jäljelle jäävien ehtojen ja määräysten voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.
NurseBuddyn viivästyminen tai laiminlyönti ryhtyä toimenpiteisiin sinun tai muiden toimesta tapahtuneen Käyttöehtojen rikkomisen osalta ei tarkoita oikeuksista luopumista eikä rajoita NurseBuddyn oikeuksia liittyen tällaiseen rikkomukseen tai mihin tahansa myöhempiin rikkomuksiin.

Kysymykset ja huomautukset

Kaikki näitä Käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset tulee lähettää osoitteeseen privacy@nursebuddy.fi.