Käyntisuunnitelmilla tehoa toistuvien kotihoitokäyntien hallintaan

Käyntisuunnitelmapohjien avulla voit tallettaa valmiiden työlistojen pohjat tilanteissa, joissa asiakaskäynnit ja niille valitut hoitajat pysyvät oletuksena sellaisinaan päivästä ja viikosta toiseen.

Yrityksesi saattaa palvella asiakaskuntaa, jossa jokaiselle säännöllisesti toistuvalle käynnille on määrätty tietty omahoitaja. Näissä tilanteissa käyntejä ei juurikaan tarvitse muuttaa, paitsi kun jotain poikkeavaa tapahtuu. Käyntisuunnitelmapohjien avulla voit tallentaa työlistoja joko yksittäisen päivän tai kokonaisen viikon ajalle, ja ottaa niitä käyttöön vain yhdellä klikkauksella. 

Kuinka käyntisuunnitelmapohjat toimivat?

Jotta voit käyttää käyntisuunnitelmapohjia, määrittele ensin joko viikolle tai tietylle viikonpäivälle tyypillinen aikataulu jakamalla käyntejä halutuille hoitajille. Tallenna se sen jälkeen mallipohjaksi ja anna sille kuvaava nimi, joka on helppo tunnistaa jälkeenpäin. Voit myös tarvittaessa luoda eri pohjia eri tiimeille. 

An example of creating a scheduling template in Nursebuddy

Kun on jälleen aika tehdä työlistoja tuleville viikoille, luomasi malli on valittavissa listalta esikatselun jälkeen. 

Entä jos tulee ongelmia?

Jos suunnitelmapohjan käyttöönotossa ilmenee ristiriitoja jaettavana olevan päivän tai viikon ja pohjan välillä, näistä näytetään tietoa käyntisuunnittelunäkymän alaosassa.

Käyttöönottoraportti esimerkiksi ilmoittaa, jos:

  • Työntekijää ei ole määrätty työskentelemään tiettynä päivänä tai kellonaikana
  • Työntekijä on lomalla tai ei ole enää aktiivisena työntekijänä
  • Työntekijällä ei ole kyseiselle käynnille vaadittua osaamista
  • Työntekijän ei ole sallittua tehdä kyseisen asiakkaan käyntejä

Raportissa näkyy myös poikkeuksena, jos:

  • Asiakas on merkitty poissaolevaksi (esim. hän on sairaalahoidossa tai lomalla perheensä kanssa)
  • Asiakas on arkistoitu, koska hänelle ei enää tarjota palveluita

Koko viikon työlistojen suunnittelua helpottamaan olemme lisänneet käyntisuunnittelun viikkonäkymään päiväkohtaisia huomioita. Niistä näet kuinka monta käyntiä on vielä jakamatta ja voit siirtyä kyseisen päivän kohdalle. Korjaukset voi tehdä joko suoraan kyseisen päivän aikatauluun tai päivittää suunnitelmapohjaa. Voit jakaa puuttuvat käynnit myös hyödyntämällä Nursebuddyn muita, aikaa säästäviä käyntijakotoimintoja. 

Oletko kiinnostunut kokeilemaan kotihoidon toiminnanohjausta Nursebuddyn kanssa? Varaa esittely tästä!