Kotihoidon arkea sujuvoittamassa

Haluamme osaltamme mahdollistaa sen, että kaikki saavat tarvitsemaansa hoivaa iästä, paikkakunnasta tai toimeentulosta riippumatta. Tutustu tarinaamme ja tehtävään, jonka puolesta teemme töitä joka päivä.

Tarinamme

Nursebuddyn perustajat, Simo ja Antero, tietävät mistä puhuvat. Molemmilla on perheenjäseniä ja ystäviä, jotka työskentelevät kotihoidon parissa eri rooleissa. Näistä kokemuksista kasvoi ymmärrys hoivatyön arjesta sekä vaikeuksista, joita syntyy, kun töiden järjestely on hankalaa eikä tieto kulje kaikkien toimijoiden kesken. 

Simo ja Antero halusivat luoda jotain uutta ja ratkoa yhteiskunnallisesti merkittäviä ongelmia. Kotihoidon haasteet vastasivat tähän tarpeeseen. Syventääkseen ymmärrystään hoivatyön arjesta he pääsivät työntekijöiden mukaan kotikäynneille sekä tarkkailemaan hallintohenkilöstön päivittäistä työtä. 

Nursebuddy-ohjelmiston ensimmäinen versio perustui näihin, kentältä hankittuihin käytännönläheisiin oivalluksiin.

Founder

Simo Hännikkälä

CEO

Founder

Antero Salonen

CTO

Tehtävämme

Kotihoito on yksi nyky-yhteiskunnan keskeisistä, mutta samalla myös huomiotta jääneistä osa-alueista. Kotiin vietävän hoivan kehittäminen paitsi parantaa elämisen laatua, luo samalla myös kasvumahdollisuuksia alan yrityksille. 

Meidän tehtävämme Nursebuddylla on varmistaa, että jokainen kotiin vietävän hoivan piirissä työskentelevä voi tehdä työnsä keskittyen olennaisiin asioihin ja arjen arvokkaisiin kohtaamisiin.