Verkkosivuston käyttöehdot

Yleistä

Alla olevat käyttöehdot ja tietosuojaseloste säätelevät tämän verkkosivuston ja sen minkä tahansa alasivujen (jäljempänä “Sivusto”) käyttöä, mukaan luettuna Sivustolta ladattu materiaali sekä mainokset ja sovellukset muilla sivustoilla. Jatkamalla tämän sivuston käyttöä osoitat, että olet lukenut nämä käyttöehdot ja tietosuojaselosteen, ja sitoudut noudattamaan niitä. Suosittelemme, että käyt tutustumassa näihin käyttöehtoihin ja tietosuojaselosteeseen ajoittain, saadaksesi tiedon mahdollisista tehdyistä muutoksista. Luethan huolellisesti nämä käyttöehdot ja tietosuojaselosteen, sillä ne asettavat velvoitteita ja sisältävät rajoituksia laillisista oikeuksista.

Käyttöehdot

Sivuston tarkoitus

Loikka Design Oy (y-tunnus 2482476-8, osoite Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Suomi, (jäljempänä “NurseBuddy”) tarjoaa tämän Sivuston asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen.

Tämä Sivusto on tarkoitettu tarjoamaan muun muassa tietoa NurseBuddyn tarjoamista tuotteista, palveluista ja ratkaisuista sekä NurseBuddysta yrityksenä. Voit selata, jakaa ja kommentoida Sivuston sisältöä edellyttäen, että noudatat näitä Käyttöehtoja ja kaikkia soveltuvia lakeja.

Immateriaalioikeudet

Kaikki tämän Sivuston aineisto on tekijän-, tavaramerkki- ja muiden immateriaalioikeuksien sekä NurseBuddyn tai kolmansien osapuolien omistamien lisenssien alaista ja sovellettavan suomalaisen ja/tai muun paikallisen ja/tai kansainvälisen lainsäädännön suojaamaa. Kaikki oikeudet pidätetään, jollei niitä tässä erikseen myönnetä.

Minkä tahansa tällä Sivustolla olevan aineiston käyttö kopioimalla, julkaisemalla, levittämällä, siirtämällä, muokkaamalla, tallentamalla tai käsittelemällä on kiellettyä ilman NurseBuddyn etukäteistä kirjallista suostumusta. Minkä tahansa tällä Sivustolla olevan aineiston luvaton käyttö tai levittäminen saattaa rikkoa tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja/tai muita lakeja ja olla siviili- ja rikosoikeudellisten sanktioiden alaista.

NurseBuddy ei myönnä sinulle mitään välitöntä tai välillistä patenttiin, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai luottamukselliseen tietoon perustuvaa oikeutta.

Käyttäjän luovuttama materiaali

Kaikkea tälle Sivustolle lähettämääsi materiaalia, informaatiota tai muuta viestintää pidetään ei-luottamuksellisena, ei-yksinoikeuden alaisena, rojaltivapaana, peruuttamattomana, täysin alilisensoituna ja vapaasti käytettävänä (jäljempänä “Viestintä”). Siinä laajudessa, missä laki sallii, NurseBuddylla ei ole velvollisuuksia Viestintään liittyen.

NurseBuddy voi vapaasti julkistaa, kopioida, levittää, yhdistää ja/tai muulla tavalla käyttää Viestintää yhdessä muun datan, kuvien, äänien, tekstin ja muiden siihen sisältyvien asioiden kanssa mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

NurseBuddy ei tarkista tai valvo minkään Viestinnän sisältöä eikä ota vastuuta siitä. NurseBuddy voi vapaasti oman harkintansa mukaisesti milloin tahansa poistaa mitä tahansa Viestintää tältä Sivustolta.

Lähettämällä mitä tahansa Viestintää tälle Sivustolle, sitoudut siihen, että (i) materiaali ei sisällä mitään laitonta tai muutoin julkaistavaksi kelpaamatonta; (ii) pyrit ennen minkään materiaalin lähettämistä parhaan taitosi mukaan skannaamaan ja poistamaan kaikki virukset ja muut saastuttavat tai haitalliset ominaisuudet; (iii) omistat materiaalin tai sinulla on rajoittamaton oikeus tarjota sitä NurseBuddylle; (iv) Viestintä ei ole halventavaa, virheellistä tai herjaavaa eikä se sisällä mitään laitonta, vahingollista, uhkaavaa, ahdistavaa, syrjivää, loukkaavaa, häpäisevää, pornografista tai säädytöntä materiaalia eikä se loukkaa minkään kolmannen osapuolen yksityisyyttä, yksilöllisyyttä, immateriaali- tai muita oikeuksia; (v) et esitä ketään toista henkilöä etkä manipuloi ylä- tai muita tunnisteita peittääksesi minkä tahansa toimittamasi Viestinnän alkuperää; ja (vi) et ryhdy toimenpiteisiin NurseBuddya vastaan lähettämäsi aineiston takia ja vapautat Nursebuddyn kaikesta vastuusta, jos kolmas osapuoli ryhtyy toimenpiteisiin NurseBuddya vastaan lähettämäsi aineiston takia.

NurseBuddy voi liittää linkkejä muiden osapuolten omistamiin tai ylläpitämiin internet-sivustoihin. Jos avaat tällaisen linkin, sinun täytyy lukea ja hyväksyä kyseisen sivuston säännöt ennen sen käyttöä. Suostut myös siihen, että linkitettyjen sivustojen sisältö ei ole NurseBuddyn hallinnassa eikä se vastaa millään tavoin näitä sivustoja varten luodusta tai niissä julkaistusta aineistosta. Muiden omistajien sivustoihin vievät linkit eivät myöskään viittaa siihen, että NurseBuddy tukisi sivustoa tai siinä tarjottuja tuotteita tai palveluja.

Vastuuvapauslauseke

SIVUSTON SISÄLTÄMÄ AINEISTO TARJOTAAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA “SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN MITÄÄN VÄLITTÖMIÄ TAI VÄLILLISIÄ TAKUITA MUKAAN LUKIEN TAKUUTA MYYNTIKELPOISUUDESTA, IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MIKÄLI SIVUSTO SISÄLTÄÄ LINKIN KOLMANNEN OSAPUOLEN SIVULLE, TÄLLAINEN LINKITYS ON VAIN KÄYTTÄJIEN HYÖDYKSI  EIKÄ NURSEBUDDYLLA OLE MITÄÄN VASTUUTA TÄLLAISELLA VERKKOSIVULLA OLEVAN INFORMAATION SISÄLLÖSTÄ TAI TARKKUUDESTA.

LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA NURSEBUDDY EI MISSÄÄN TILANTEESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOSTA, JOKA JOHTUU TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ TÄTÄ SIVUSTOA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITETTUNA EPÄSUORAT JA VÄLILLISET VAHINGOT, KUTEN LIIKEVAIHDON MENETYS, TULON MENETYS, VOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI DATAN TAI TIEDON MENETYS.

NurseBuddy ei myöskään takaa minkään tällä Sivustolla olevan materiaalin, kuten esimerkiksi minkään tekstin, kuvan, grafiikan, linkin tai muun asian, saatavilla oloa, oikeasisältöisyyttä tai täydellisyyttä. NurseBuddy voi milloin tahansa siitä ilmoittamatta tehdä muutoksia tähän Sivustoon tai siinä kuvattuihin tuotteisiin. NurseBuddy ei sitoudu päivittämään tällä Sivustolla olevaa informaatiota tai muuta materiaalia.

Muut ehdot

NurseBuddy voi milloin tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja päivittämällä näitä. Mikäli Käyttöehtoja kuitenkin olennaisesti muutetaan, ilmoittaa NurseBuddy asiasta niiden yhteydessä. Jatkaessasi Sivuston käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen, hyväksyt muutetut käyttöehdot. Mikäli et halua hyväksyä muutoksia, ainoa mahdollisuutesi on lopettaa Sivuston kaikenlainen käyttö.

NurseBuddy varaa itselleen yksinomaisen oikeuden: (i) muuttaa näitä Käyttöehtoja; (ii) valvoa ja poistaa mitä tahansa sisältöä Sivustolta; ja/tai (iii) lopettaa Sivuston saatavuuden milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta.

Jos jokin näiden Käyttöehtojen ehto tai määräys todetaan lainvastaiseksi, pätemättömäksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta millään tavalla jäljelle jäävien ehtojen ja määräysten voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

NurseBuddyn viivästyminen tai laiminlyönti ryhtyä toimenpiteisiin sinun tai muiden toimesta tapahtuneen Käyttöehtojen rikkomisen osalta ei tarkoita oikeuksista luopumista eikä rajoita NurseBuddyn oikeuksia liittyen tällaiseen rikkomukseen tai mihin tahansa myöhempiin rikkomuksiin.

Kysymykset ja huomautukset

Kaikki näitä Käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset tulee lähettää osoitteeseen privacy@nursebuddy.fi.