Tietosuojaseloste

Yleistä

Tämä tietosuojaseloste muodostaa yhdessä Palvelun käyttöehtojen ja Sivuston käyttöehtojen kanssa ehdot, joiden perusteella Palvelun ja Sivuston käytön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään.

Me NurseBuddylla olemme sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi. Tämä tietosuojaseloste koskee sekä Sivuston että Palvelun käyttöä. Erillinen tietosuojaseloste mobiilisovellukselle on luettavissa täältä. Tämä tietosuojaseloste määrittelee käytännöt, joita sovellamme henkilötietojesi keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön. Lisäksi kuvataan mahdollisuuksiasi käyttää, tarkistaa ja korjata sinusta tallennettuja tietoja. Jatkamalla Sivuston tai Palvelun käyttöä osoitat, että annat suostumuksesi käsitellä henkilötietojasi siinä kuvattuja käytäntöjä soveltaen. Jos et hyväksy tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käytäntöjä, sinun ei tule käyttää Sivustoa tai Palvelua.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

NurseBuddy voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta milloin tahansa julkaisemalla siitä uuden version. On hyvä, että tutustut tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti mahdollisten muutosten varalta. Kuitenkin, mikäli tietosuojaselostetta  olennaisesti muutetaan, ilmoitamme tästä Sivustollamme, jonka lisäksi informoimme asiakkaita Palvelun käytön yhteydessä. Jatkaessasi Sivuston tai Palvelun käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen, hyväksyt muutetun tietosuojaselosteen. Mikäli et halua hyväksyä muutoksia, ainoa mahdollisuutesi on lopettaa Sivuston ja Palvelun kaikenlainen käyttö.

Jatkaessasi Sivuston tai Palvelun käyttöä ja/tai luovuttaessa jatkossa henkilötietojasi käsittelemme niitä noudattaen kulloinkin voimassa olevaa tietosuojaselostetta.

Yhteydenotto

NurseBuddy osakeyhtiö, y-tunnus 2482476-8, osoite Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Suomi, (jäljempänä “NurseBuddy”) on rekisterinpitäjä tämän tietosuojaselosteen perusteella käsiteltävien henkilötietojen osalta.

Mikäli sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä meihin osoitteeseen: privacy@nursebuddy.fi tai postitse osoitteeseen NurseBuddy, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Suomi.

Mitä tietoa keräämme?

NurseBuddy voi kerätä sinusta tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa sinusta kerätään eri tilanteissa.

Henkilötiedolla tarkoitetaan mitä tahansa tietoa, jonka meille vapaaehtoisesti annat ja joka voidaan tunnistaaa sinua koskevaksi, mukaanlukien yhteystietosi, kuten nimi, sähköpostiosoite, yrityksen nimi, osoite, puhelinnumero tai muu sinua tai yritystäsi koskeva tieto. Henkilötietoja voivat ovat myös tiedot Sivustolla suorittamistasi maksuttomista ja maksullisista toiminnoista, sinusta ja yrityksestäsi saatavilla olevat tiedot muilla sivustoilla, kuten esimerkiksi Facebookissa, LinkedInissä, Twitterissä ja Googlessa tai muilta palveluntarjoajilta hankkimamme julkisesti saatavilla olevat tiedot.

Voit antaa Sivuston kautta henkilötietojasi esimerkiksi: (a) ottamalla yhteyttä tai antamalla palautetta; (b) hakemalla töihin; (c) tilaamalla uutiskirjeitä tai muuta materiaalia; (d) kommentoimalla tai keskustelemalla mistä tahansa sisällöstä Sivustolla; tai (e) lataamalla tai lähettämällä materiaalia. Itse antamasi tiedon lisäksi keräämme Sivuston käytöstä havainnoituja ja johdettuja tietoja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi IP-osoitteesi, maantieteellinen sijaintisi, käyttämäsi selaintyyppi, tulotapasi Sivustolle ja katsomasi sivut.

Rekisteröityessäsi Palveluun vaadimme sinua luovuttamaan meille yhteystietosi, kuten nimesi, yrityksesi nimen ja osoitteen, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Voimme myös vaatia sinulta laskutukseen liittyviä tietoja, kuten laskutusosoitteen, laskutuksen yhteyshenkilön tiedot ja maksukortin numeron.

Käytössämme on analytiikka-työkaluja, jotta voisimme ymmärtää paremmin Palvelun toiminnallisuutta. Keräämiemme tietojen lisäksi näiden työkalujen avulla voimme tallentaa tietoja Palvelun suorituskyvystä sekä esimerkiksi siitä, kuinka usein ja kuinka paljon käytät Palvelua sekä mitä toimintoja Palvelulla suoritat.

Keräämme ja ylläpidämme henkilötietoja niistä henkilöistä jotka joko hakevat meille töihin tai ovat nykyisiä tai entisiä työntekijöitämme. Nämä henkilötiedot kattavat esimerkiksi ansioluettelon ja/tai hakemuksen sisältämät henkilötiedot; suositukset ja haastattelumuistiinpanot; valokuvat ja videot; tiedot palkanmaksusta, palkasta ja muista eduista; terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja kuten myös hakemukset ja muutokset niihin liittyviin etuihin. Edellä listattujen tietojen lisäksi keräämiämme tietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäpäivä, henkilötunnus ja muu NurseBuddyn liiketoiminnan kannalta oleellinen tieto, jonka henkilö vapaaehtoisesti hakiessaan tai ollessaan työsuhteessa meille luovuttaa. Pääsääntöisesti keräämme tiedot suoraan sinulta. Henkilötiedon ollessa kolmannen osapuolen hallussa pyydämme yleensä sinulta luvan kyseisen tiedon keräämiseen (voit antaa luvan suoraan tai voit antaa ymmärtää sen toimintasi perusteella). Jos kyseessä on tieto, jota tarvitsemme täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme tai muut vaatimukset voimme kerätä sinusta tietoja myös tietämättäsi tai ilman suostumustasi.

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

NurseBuddy voi käsitellä henkilötietojasi yhtä tai useampaa seuraavaa tarkoitusta varten: (a) tarjotakseen Palvelua (sisältäen mahdollisten teknisten ongelmien selvittelyn, eston ja ratkaisemisen); (b) asiakkaiden hallinnoimiseen; (c) reagoidakseen asiakastukipyyntöihin (d) täyttääkseen käyttöehdoissa mainittuja muita velvollisuuksia; (e) voidakseen kehittää Sivustoa ja Palvelua analysoimalla toimintoja ja käyttäytymistäsi; (f) lähettääkseen uutiskirjeitä ja muuta informaatiota sekä tarjouksia sinulle; (g) kommunikoidakseen kanssasi; ja (h) täyttääkseen sovellettavan lainsäädännön mukaiset velvoitteensa. Jos olet työnhakija tai työntekijä, henkilötietojasi voidaan käsitellä myös rekrytointi- ja HR-tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä sähköpostin ja muiden sähköisten viestintäkanavien kautta tapahtuviin suoramarkkinointi- ja mainostarkoituksiin.

Luovutammeko henkilötietoja?

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.

NurseBuddy saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa NurseBuddyn alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat NurseBuddyn palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

NurseBuddy pyrkii toteuttamaan palvelut ja käsittelemään henkilötietosi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. NurseBuddyn palveluja saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietojasi saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista. NurseBuddy huolehtii tällöinkin henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja niin, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa myös toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

NurseBuddy pidättää itsellään oikeuden käyttää anonymisoituja tietoja vapaasti sekä luovuttaa näitä tietoja kolmansille osapuolille oman yksinomaisen harkintansa mukaisesti.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Henkilötietojesi turvallisuus on meille tärkeää ja käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi väärinkäytöksiltä, katoamiselta ja muokkaukselta. Rajoitamme pääsyn henkilötietoja sisältäviin järjestelmiin ja tietokantoihin ainoastaan nimetyille henkilöille, joilla on välttämätön työhön liittyvä tarve ja oikeus käsitellä kyseessä olevia henkilötietoja.
Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa ja tarkastamalla säännöllisesti palvelujemme vaatimusten mukaisuutta. Huolehdimme tietojen väärinkäytöksiin liittyvistä ja muista vastaavista riskeistä ottaen huomioon riskin todennäköisyyden ja suojattavan tiedon luonteen.

Korttitietojesi keräämiseen ja maksujen prossessointiin käytämme PCI-sertifioituja palveluntarjoajia. Suojaamme arkaluontoiset tietosi (kuten salasanasi) käyttäen TLS -salausteknologiaa (Transport Layer Security). Mikään internetissä tapahtuva tiedonsiirto, tiedon varastointi tai muu turvatoimi ei valitettavasti koskaan ole täysin turvallista. Vaikka pyrimme suojaamaan henkilötietojasi kaikin kohtuullisin keinoin, emme voi taata niille täydellistä tietoturvaa.

Nursebuddy voi käyttää palvelujensa toteuttamisessa ja henkilötietojen käsittelyssä myös alihankkijoita ja palveluntarjoajia. Tällöin huolehdimme sopimus- ja muilla järjestelyillä siitä, että henkilötietojasi käsitellään lainsäädännön, hyvän tietosuojakäytännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

NurseBuddy säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista täyttääkseen tarkoituksen, jota varten tiedot kerättiin. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Pääsy tietoihin

Sinulla on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Voit myös milloin tahansa pyytää tietojesi korjaamista, päivittämistä, muutosta tai poistoa. Tällaiset pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen: NurseBuddy, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Suomi tai sähköpostiosoitteeseen privacy@nursebuddy.fi. Jos olet Palvelun käyttäjä, kirjaudu sisään Palveluun ja tee halutut muutokset tietoihisi.  Voimme kieltäytyä toteuttamasta pyyntöjä, jotka toistuvat kohtuuttomissa määrin tai systemaattisesti, vaativat suhteettomia teknisiä toimenpiteitä (esimerkiksi varmuuskopioiden tallennetut tiedot), vaarantavat muiden henkilöiden yksityisyyttä, ovat äärimmäisen epäkäytännöllisiä tai koskevat tietoja, joihin käsiksipääsy ei muuten ole vaadittua. Tarjoamme pääsyn tietoihin ja toteutamme tietojen muutoksia koskevat toimenpiteet veloituksetta, lukuunottamatta tilanteita, joissa pyynnön toteuttaminen vaatii suhteettoman paljon vaivannäköä.

Markkinoinnin kieltäminen

Mikäli et halua, että henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointiin liittyviin tarkoituksiin, voit milloin tahansa ilmoittaa tästä osoitteeseen: NurseBuddy, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Suomi tai sähköpostiosoitteeseen privacy@nursebuddy.fi. Myös kaikessa sinulle lähetetyssä sähköisessä markkinoinnissa sinua informoidaan siitä, miten voit pyytää, ettei henkilötietojasi käsitellä markkinointitarkoituksiin.

 

Evästeet

NurseBuddy käyttää Sivustolla evästeitä varmistaakseen Sivuston toimivuuden ja saadakseen tietoja vierailuista Sivustolle.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja tietokoneesi kovalevyllä, jotka mahdollistavat tietokoneesi tunnistamisen Sivuston toimesta. NurseBuddy käyttää sekä niin sanottuja pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneesi kovalevylle, kunnes tuhoat tämän tiedoston ja niin sanottuja istuntokohtaisia evästeitä, jotka häviävät sulkiessasi selaimesi.

Evästeiden avulla NurseBuddy voi kerätä tietoa esimerkiksi tietokoneestasi, IP-osoitteestasi, käyttöjärjestelmästäsi ja selaintyypistäsi. Nämä tiedot koostuvat yleensä tiedoista, joiden johdosta yksittäistä käyttäjää koskevia tietoja ei voida tunnistaa.

NurseBuddy voi käyttää pysyviä evästeitä tilastollisiin ja analyyttisiin tarkoituksiin, kuten ylläpitääkseen tilastoja koskien Sivuston käyttöä, tutkimusten suorittamiseen kehittääkseen Sivustoa ja/tai NurseBuddyn muita tuotteita ja palveluita, määrittääkseen, mitkä osat Sivustosta ovat suosituimpia, tarjotakseen informaatiota kolmansille osapuolille, jotta sinulle voidaan kohdistaa asianmukaista mainontaa ja optimoidakseen Sivuston käyttöä. Evästeitä käytetään myös sinun tunnistamiseen palatessasi Sivustolle, jotta esimerkiksi sinulle voidaan tarjota sinua kiinnostavaa informaatiota.

NurseBuddy voi käyttää yllä mainittuihin tarkoituksiin myös kolmansien osapuolien evästeitä.

Voit kieltäytyä hyväksymästä evästeitä ja tuhota olemassa olevat evästeet selaimesi asetusten kautta. Mikäli selaimesi estää evästeiden käytön, et välttämättä pääse Sivustolle tai pysty täysin hyödyntämään Sivuston tiettyjä osia.

Linkit muille sivustoille

Tämä tietosuojaseloste soveltuu ainoastaan tähän Sivustoon eikä kolmansien osapuolten tarjoamiin verkkosivuihin. Siltä osin kuin tämä Sivusto sisältää linkkejä muihin sivustoihin, tulee huomata, että NurseBuddy ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

 

Palvelun käyttö

Web-pohjaisen NurseBuddy-palvelun avulla yritys voi hallinnoida tarjoamiaan hoivapalveluja tallentamalla ja muokkaamalla tietoja työntekijöistä, asiakkaista sekä  näiden yhteyshenkilöistä.

NurseBuddy ei säätele, minkä tyyppistä tietoa asiakkaat päättävät Palveluun tallentaa ja sen avulla käsitellä. Tämä tietosuojalauseke ei koske näitä tietoja, vaan niitä käytetään, luovutetaan ja suojataan asiakkaan oman tietosuojaselosteen määrittelemin käytännöin. Käsittelemme asiakkaidemme tietoja pyynnöstä sekä sopimusten mukaisesti, säilytämme tietoja palveluntarjoajan servereillä, mutta emme vastaa tietojen keräämisestä tai hallinnasta. Sopimuksemme asiakkaidemme kanssa kieltävät meitä käyttämästä asiakkaan tallentamia tietoja muihin tarkoituksiin kuin Palvelun tarjoamiseen ja parantamiseen, tässä tietosuojaselosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin sekä lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi. NurseBuddy ei ole suorassa suhteessa niihin henkilöihin, jotka asiakkaalle henkilötietojaan luovuttavat. Tiedostamme, että sinulla on oikeus saada tieto tiedoista, jotka sinusta on tallennettu palveluun. Asiakkaamme hallitsevat ja ovat vastuussa keräämiensä tietojen korjaamisesta, poistamisesta ja päivittämisestä. Tietojen poistoa pyydettäessä vastaamme kohtuullisen ajan kuluessa. Voimme auttaa asiakkaitamme informoimaan heidän palveluidensa käyttäjiä ja työntekijöitä tietojen keräämisestä, käsittelystä ja käytöstä. Emme kuitenkaan ole vastuussa siitä, miten asiakkaamme käyttävät Palveluun kerättyjä tietoja.  

Keräämme tietoja asiakkaidemme määräyksestä, emmekä ole suorassa suhteessa niihin henkilöihin, kenen tietoja käsittelemme. Jos olet NurseBuddy-palvelua käyttävän yrityksen asiakas, etkä enää halua kyseisen yrityksen kontaktoivan sinua, tulee sinun olla suoraan yhteydessä heihin. Palveluun tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa yrityksille, jotka auttavat meitä tarjoamaan Palvelua. Nämä tiedonsiirrot kolmansille osapuolille on käsitelty palvelun käyttöehtosopimuksessa.

NurseBuddy pidättää itsellään oikeuden anonymisoida Palveluun tallennettuja tietoja ja käyttää niitä vapaasti sekä luovuttaa näitä tietoja kolmansille osapuolille oman yksinomaisen harkintansa mukaisesti.