Palvelun käyttöehdot

NÄMÄ PALVELUN KÄYTTÖEHDOT (“SOPIMUS”) MUODOSTAVAT SITOVAN SOPIMUKSEN NURSEBUDDYN, SUOMALAISEN YRITYKSEN (Y-TUNNUS 2482476-8) JA ASIAKKAAN VÄLILLE. SOPIMUS KOSKEE ASIAKKAAN KÄYTTÖÄ NURSEBUDDY-PALVELULLE, JOKA ON SAATAVILLA NURSEBUDDYN PALVELIMILLA.

TÄMÄ SOPIMUS KOSKEE MYÖS PALVELUN KOEKÄYTTÄJIÄ.

HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN SITOUTUU ASIAKAS TÄSSÄ MÄÄRITELTYIHIN EHTOIHIN.

MIKÄLI HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN YRITYKSEN TAI JONKUN MUUN JURIDISEN YHTEISÖN NIMISSÄ, VASTAAT SIITÄ, ETTÄ SINULLA ON OIKEUS TEHDÄ SOPIMUS KYSEISEN TOIMIJAN NIMISSÄ, MISSÄ TAPAUKSESSA MÄÄRITELMÄ “ASIAKAS” VIITTAA JATKOSSA EDUSTAMAASI TOIMIJAAN.

MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ EHTOJA, ETHÄN HYVÄKSY SOPIMUSTA ÄLÄKÄ KÄYTÄ PALVELUA.

 

1. MÄÄRITELMÄT

“Asiakas” tarkoittaa sinua yksilönä tai edustamaasi yritystä tai muuta toimijaa, jota edustat ja jonka puolesta hyväksyt, ja olet oikeutettu hyväksymään tämän Sopimuksen.

”Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia, lähioikeuksia (sisältäen mm. oikeudet tietokantaan ja luetteloon tai valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liike- ja yrityssalaisuuksia, tietotaitoa tai muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

“Kolmansien Osapuolien Sovellukset” tarkoittavat kolmansien osapuolien tarjoamia ohjelmistoja, joita Käyttäjät saattavat käyttää ohjelmiston yhteydessä.

“Kumppani” tarkoittaa mitä tahansa toimijaa, joka suoraan tai epäsuoraan ohjaa kohdetoimijaa, on kohdetoimijan ohjattavana tai kohdetoimijan kanssa yhteisen ohjauksen alaisena.

“Käyttäjät” tarkoittavat henkilöitä, jotka Asiakas on valtuuttanut käyttämään Palvelua organisaationsa puolesta ja joilla on henkilökohtaiset tunnukset Palvelun käyttöön. Kuten osiossa 5 alla määritellään, sallitut Käyttäjät voivat olla Asiakkaan työntekijöitä, konsultteja, sopimuskumppaneita ja agentteja, jotka auttavat Asiakasta työn toteuttamisessa (“Edustajat”) ja omaisia tai yhteyshenkilöitä joilla on pääsy Palveluun.

“Me”, “Meidän” ja “NurseBuddy” tarkoittavat NurseBuddya, suomalaista yritystä (Y-tunnus 2482476-8), joka omistaa ja operoi Palvelua.

“Ohjaus” tarkoittaa suoraa tai epäsuoraa omistusta tai yli 50% määräysvaltaa kohdetoimijassa.

“Palvelu” tarkoittaa verkossa tarjottavaa, web-pohjaista NurseBuddy hoito-ohjelmistoa,
jonka Me tarjoamme, poislukien kolmansien osapuolien sovellukset.

“Vahingollinen ohjelmisto” tarkoittaa viruksia, matoja, aikapommeja, Troijan hevosia tai muuta vahingollista ohjelmistoa, tiedostoja, skriptejä tai agentteja.

 

2. ASIAKKAAN OIKEUS KÄYTTÄÄ PALVELUA TILAUSJAKSON AIKANA

Me tarjoamme Palvelun Asiakkaan käyttöön tämän Sopimuksen mukaisesti tilausjakson sekä mahdollisen koekäytön ajaksi.

Koska kehitämme Palvelua jatkuvasti, pidätämme oikeuden milloin tahansa harkintamme mukaan muokata, keskeyttää, päivittää, kehittää ja parantaa Palvelua ja tätä Sopimusta tilausjakson aikana. Pyrimme tiedottamaan Asiakasta mahdollisista Palvelun käyttöön vaikuttavista palvelukatkoksista ja muutoksista joko Palvelun kautta tai muita käytössämme olevia tiedotuskanavia käyttäen.

 

3. MEIDÄN VASTUUMME

3.1 Tuki

Pyrimme kohtuullisin keinoin tarjoamaan Asiakkaalle teknistä tukea Palvelun käytössä. Palvelupyynnöt voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen tuki@nursebuddy.fi tai Palvelussa opastetuilla muilla keinoilla.

3.2 Tietojesi suojaaminen

Henkilötiedon käsittely Asiakkaan puolesta on määritelty erillisessä tietojen käsittelyä koskevassa liitteessä (“DPA”, saatavilla vain englanniksi), joka on osa tätä Sopimusta. Mikäli tämän Sopimuksen ja DPA:n välillä on ristiriitaa, sovelletaan DPA:ta..

3.3 Asiakkaan tietojenkäsittely Sopimuksen päättyessä

Asiakkaan tulee huomata, että Asiakas on vastuussa vastuussa syöttämästään aineistosta sekä tarvittavien varmuuskopioiden teettämisestä. Asiakkaan lopettaessa Palvelun käytön voi Asiakas 30 päivän kuluessa Sopimuksen päättymisestä pyytää kopioita aineistostaan, joka on tallennettu NurseBuddyn tietokantaan. NurseBuddy valitsee toimitettavan aineiston tiedostomuodon ja voi veloittaa tämän kohdan edellyttämästä työstä aika- ja materiaaliperusteisesti NurseBuddyn kulloinkin voimassa olevien hintojen mukaisesti. Mikäli Asiakas haluaa NurseBuddyn säilyttävän tietoja tilausjakson jälkeen, tulee Asiakkaan olla meihin yhteydessä mahdollisimman pian, jotta voimme kertoa mahdollisista tiedonsäilytyspalveluista. Jos Asiakas ei ole erikseen sopinut aineiston säilyttämisestä, NurseBuddy tuhoaa Asiakkaan tiedot yllä kuvatun 30 päivän jakson päätyttyä ilman aiheetonta viivästystä.

 

4. SALLITUT KÄYTTÄJÄT

Jos Asiakas on tilannut Palvelun yksityiseen käyttöön, saa Asiakas käyttää Palvelua yksin Palvelun ainoana sallittuna käyttäjänä, eikä voi tarjota Palvelua toiselle käyttäjälle tai organisaatiolle Sopimuksen nojalla.

Jos Asiakas tilaa Palvelun organisaationsa puolesta ja sen käyttöön, Palvelun sallittuja käyttäjiä ovat ne työntekijät ja Asiakkaan puolesta toimivat konsultit ja muut edustajat, joiden sähköpostiosoite kuuluu Asiakkaan organisaation kanssa samaan verkkotunnukseen. Asiakas vastaa siitä, että sen työntekijät, konsultit ja muut edustajat noudattavat tätä Sopimusta. Tämän Sopimuksen ehtojen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa Sopimuksen irtisanomiseen tai Palvelun tilapäiseen keskeytykseen tai pääsyn epäämisen Palveluun.

 

5. ASIAKKAAN VASTUUT

5.1 Palvelun käyttö

Asiakas on vastuussa (i) Palvelun käyttämiseen tarvittavista internet- ja muista yhteyksistä, sovelluksista, laitteista sekä edellä mainituista aiheutuneista kustannuksista; (ii) siitä, että Asiakkaan Käyttäjät ja Edustajat noudattavat tätä Sopimusta; (iii) Asiakkaan itse tarjoamista hoiva- ja muista palveluista; sekä aineistosta, kuten siihen kuuluvien tietojen laadusta, tarkkuudesta, lainmukaisuudesta ja siitä, miten Asiakas hankkii tietonsa ja käsittelee niitä; (iv) estämään oikeudettoman pääsyn Palveluun ja sen oikeudettoman käytön, ja ilmoittamaan NurseBuddylle mahdollisesta oikeudettomasta pääsystä Palveluun tai sen oikeudettomasta käytöstä; ja (v) siitä, että Asiakas käyttää Palvelua mahdollisen käyttöoppaan ja Palveluntarjoajan ohjeiden sekä soveltuvien lakien mukaisesti.

Asiakas ei (a) tarjoa Palvelua muiden kuin sallittujen Käyttäjiensä käyttöön; (b) jäljennä, edelleen jaa, uudelleen tuota, kopioi, tallenna, siirrä, esitä tai näytä yleisölle tai millään muulla tavalla tuo Palvelun tai sen osaa julkisesti saataville; (c) käytä Palvelua virusten tai muiden haittaohjelmien säilyttämiseen tai välittämiseen; (d) kierrä tai yritä kiertää Palveluiden kopiointisuojauksia; (e) takaisinmallinna Palveluita, ellei pakottava lainsäädäntö sitä salli; (f) käytä Palvelua lainvastaisiin tarkoituksiin; (g) integroi Palvelua (rajapinnan välityksellä tai muuten) muihin järjestelmiin tai ohjelmistoihin; tai hanki oikeudetonta pääsyä Palveluun tai siihen liittyviin palvelimiin, järjestelmiin tai tietoverkkoihin ilman Palveluntarjoajan lupaa.

5.2 Kolmannen osapuolen sovellukset

Mikäli Asiakas asentaa tai aktivoi kolmansien osapuolten sovelluksia Palvelun kanssa käytettäväksi, tiedostaa Asiakas, että näiden sovellusten toimittajat saattavat päästä Asiakkaan aineistoon, koska tätä tarvitaan kolmansien osapuolten sovellusten ja Palvelun väliseen yhteentoimivuuteen. Emme vastaa Kolmansien osapuolten tuotteista tai niiden aiheuttamasta aineiston paljastumisesta, muokkaamisesta tai poistosta.

 

6. HINNAT JA MAKSUEHDOT

Asiakas maksaa kaikki Tilauksesta aiheutuvat maksut, jotka on määritelty tilausvaiheessa. Nykyisen standardihinnoittelumme voi tarkistaa Hinnat-sivulta.

Arvonlisävero lisätään Asiakkaalta veloitettaviin hintoihin kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti.

Asiakkaita laskutetaan kunkin kuun ensimmäisenä päivänä järjestelmässä olevien laskutettavien tuntien perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että edellisen kuun laskutettavien tuntien tiedot kerätään seuraavan kuun ensimmäisenä päivänä. Asiakkaiden velvollisuuteen kuuluu varmistaa, että heidän laskutettavat tunnit ovat oikein joka kuukauden ensimmäisenä päivänä, sillä Me laskutamme niillä tiedoilla, jotka ovat tuolloin järjestelmässä. 

Vuosilaskutuksessa olevat Asiakkaat maksavat koko vuoden tilausmaksunsa yhdellä laskulla. Tilaus uusiutuu vuosittain Asiakkaan käyttötason mukaan. Asiakkaalle lähetetään ilmoitus tilauksen uusiutumisesta ja laskusta 1,5 kuukautta etukäteen. 

Selvyyden vuoksi: Me voimme muuttaa hinnoittelua silloin tällöin antamalla Sinulle siitä tiedon kirjallisesti Palvelussa tai muulla sopivalla viestintätavalla. Mikäli Asiakas ei hyväksy uutta hinnoittelua, voi Asiakas päättää Tilauksen tämän Sopimuksen mukaisesti tai kun uusi hinnoittelu tulisi voimaan.

Suoritettuja maksuja ei voida maksaa takaisin Asiakkaalle. Mikäli Asiakas irtisanoo Sopimuksen kesken tilausjakson, suoritettuja Palvelumaksuja ei palauteta.

6.1 Palvelun katkaisu

Jos Meidän Sopimukseen perustuvien riidattomien saataviemme maksu viivästyy kauemmin kuin 7 päivällä, voimme harkintamme mukaan estää Asiakkaan pääsyn Palveluun, kunnes kyseinen viivästynyt maksu on kokonaan suoritettu. Ilmoitamme Asiakkaalle vähintään 3 päivää etukäteen, jos olemme aikeissa estää Asiakkaan pääsyn Palveluun tämän kohdan nojalla.

 

7. ETUOHJELMA

Jos olet suositellut Nursebuddya (‘Suosittelija’) muille yrityksille tai jos olet tällaisen suosituksen kautta tullut asiakkaaksemme (‘Suosituksen saaja’), sinua sitovat Nursebuddyn Käyttöehdot ja Tietosuojaseloste. Molemmat ovat saatavilla verkkosivuiltamme. Vaikka ‘Suosittelija’ ja ‘Suosituksen saaja’ voivat olla organisaatioita tai yksityishenkilöitä, etuohjelma koskee ainoastaan organisaatioita.

7.1 Kenelle etuohjelma on tarkoitettu?

Mikä tahansa Nursebuddyn maksava asiakasyritys voi osallistua etuohjelmaan ‘Suosittelijan’ ominaisuudessa. Mikä tahansa yritys voi hakeutua etuohjelmaan ‘Suosituksen saajana’ sillä edellytyksellä, että he täyttävät alla mainitut ehdot. ‘Suosittelija’ ja ‘Suosituksen saaja’ eivät voi olla sama henkilö eivätkä edustaa samaa organisaatiota.

7.2 Suosittelun edut Suosittelijalle

‘Suosittelijana’ olet oikeutettu hyvitykseen seuraavasta Nursebuddy-tilausmaksustasi sen jälkeen, kun suosittelemasi taho on tullut Nursebuddyn maksavaksi asiakkaaksi eli kun heidän ensimmäinen tilausmaksunsa on maksettu. Hyvityksen määrä suhteutetaan oman tilauksesi suuruuteen siten, että kertahyvitys on enintään 150€.

Voit suositella Nursebuddya muille yrityksille niin monta kertaa kuin haluat.

Kuukaudessa saamasi alennuksen kokonaismäärä ei kuitenkaan voi ylittää oman tilausmaksusi määrää. Jos tilausmaksusi on alle 150€, suosituksista kertyvää yli menevää osuutta ei makseta erotuksena.

7.3 Suosittelun edut Suosituksen saajalle

‘Suosituksen saajana’ olet oikeutettu saamaan 10% alennuksen Nursebuddyn tilausmaksusta asiakkuutesi 12 ensimmäisen kuukauden ajan laskun summasta riippumatta. Alennus voidaan myöntää ensimmäisestä laskusta alkaen.

‘Suosituksen saaja’ saa alennuksen vain, kun ‘Suosittelija’ oli suositushetkellä Nursebuddyn maksava asiakas.

Voit viitata vain yhteen ‘Suosittelijaan’. Useammalta yritykseltä saamasi suositukset eivät kasvata alennuksen määrää eli voit saada enimmillään vain yhden 10% alennuksen 12 ensimmäisen kuukauden ajalta.

7.4 Muutos- ja peruutusehdot

Varaamme oikeuden Nursebuddyn etuohjelman muutoksiin tai ohjelman keskeyttämiseen milloin tahansa.

 

8. OMISTUSOIKEUDET

8.1 Oikeuksien pidättäminen; Lisenssi

Me pidätämme kaikki oikeudet Palveluun, mukaan lukien tekijänoikeudet ja muut Immateriaalioikeudet sekä kaikki siihen liittyvät Immateriaalioikeudet. Palvelua tai sen sisältöä ei myydä Asiakkaalle, vaan ne lisensoidaan. Tämä tarkoittaa sitä, että Meidän ja meidän lisenssinantajien omistusoikeus kaikkeen Palvelun sisältöön ja sen kopioihin säilyy myös sen jälkeen, kun ne on asennettu Asiakkaan tietokoneelle, matkapuhelimeen tai muuhun laitteeseen.

Me myönnämme Asiakkaalle ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän rajatun oikeuden käyttää Palvelua tämän Sopimuksen voimassaoloaikana. Tämä oikeus (a) ei ole ikuinen ja (b) on riippuvainen näiden ehtojen noudattamisesta, mukaan lukien Palvelun maksut.

Me pidätämme itsellämme kaikki muut oikeudet Palveluun ja sen muutoksiin.

8.2 Rajoitteet

Asiakas ei saa (i) muokata Palvelua tai sen osaa tai tehdä Palvelusta muunneltuja tuotteita, (ii) kopioida tai muutoin toisintaa Palvelua tai sen osaa, muutoin kuin omassa sisäisessä verkossaan ja omiin sisäisiin tarkoituksiin, (iii) käänteismallintaa Palvelua tai (iv) käyttää Palvelua (a) tehdäkseen kilpailevan tuotteen tai palvelun tai (b) kopioidakseen Palvelun ominaisuuksia, toimintoja tai ulkoasua.

8.3 Käyttäjäsisältö

Asiakas myöntää Meille ei-yksinomaisen, siirrettävissä olevan, alilisensoitavan, tekijänpalkkioista vapautetun, pysyvän, peruuttamattoman ja täysin maksetun maailmanlaajuisen lisenssin käyttää, kopioida, tuoda julkisesti saataville, julkaista, kääntää, muokata, käyttää jälkiperäisteosten luomiseen ja levittää kaikkea palveluun liittyvää tietoaan millä tahansa välineellä, joko erillään tai yhdessä muiden sisältöjen tai materiaalien kanssa sekä millä tahansa tavalla, menetelmällä tai tekniikalla riippumatta siitä, tunnetaanko sitä tällä hetkellä vai luodaanko se vasta myöhemmin.

Tässä asiakirjassa Asiakkaalle nimenomaisesti annettujen oikeuksien lisäksi Asiakas säilyttää kaikki omistusoikeudet Käyttäjäsisältöön, immateriaalioikeuden mukaan lukien.

8.4 Ehdotukset

Palveluntarjoajalla on tekijänpalkkioista vapautettu, maailmanlaajuinen, siirrettävä, alilisensoitava, ikuinen ja peruuttamaton oikeus käyttää Asiakkaan antamaa palautetta, kehitysideoita ja suosituksia liittyen Palveluun ja sen käyttöön.

 

9. SALASSAPITO

9.1 Luottamuksellisen tiedon määrittely

Tässä käytettynä, “Luottamuksellinen tieto” tarkoittaa kaikkea luottamuksellista tietoa, jonka toinen osapuoli (“Luovuttava Osapuoli”) on julkaissut toiselle osapuolelle (“Vastaanottava Osapuoli”), joko suullisesti tai kirjallisesti, ja joka on merkitty luottamukselliseksi tai joka on sellaisiksi kohtuudella ymmärrettävä ottaen huomioon tiedon luonne ja tiedonluovutustilanne. Luottamuksellisen tiedon omistusoikeus kuuluu Luovuttavalle Osapuolelle.

Ja Vastaanottavan Osapuolen tulee sitoutua käyttämään Luottamuksellista tietoa vain tässä Sopimuksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Tämän kohdan mukainen salassapitovelvoite on voimassa 5 vuotta Sopimuksen päättymisen jälkeen.

Asiakkaan luottamukselliset tiedot sisältävät Asiakkaan aineiston; meidän luottamukselliset tietomme sisältävät Palvelun; ja molempien osapuolten luottamukselliset tiedot sisältävät liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmat, teknologiat ja teknologisen tiedon, tuotesuunnitelmat sekä liiketoimintaprosessit.

Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, (i) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista, (ii) jonka vastaanottava Sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta, (iii) joka on ollut vastaanottavan Sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta jo ennen niiden saamista toiselta Sopijapuolelta, (iv) jonka vastaanottava Sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä luovuttavalta osapuolelta saamiansa tietoja tai aineistoja.

9.2 Luottamuksellisen tiedon suojaaminen

Mikäli Julkaiseva Osapuoli ei kirjallisella suostumuksella muuta myönnä, (i) Vastaanottava Osapuoli käyttää sama huolellisuutta kuin omien vastaavan tyyppisten luottamuksellisten tietojen suojaamiseen (mutta ei missään tilanteessa vähempää kuin kohtuullista huolellisuutta), estääkseen Julkaisevan Osapuolen luottamuksellisen tiedon luovutuksen tai käytön mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, jota ei ole tässä Sopimuksessa määritelty ja (ii) Vastaanottava Osapuoli rajoittaa pääsyä Julkaisevan Osapuolen luottamukselliseen tietoon niille työntekijöilleen ja edustajilleen, jotka tarvitsevat tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin tietoa ja jotka ovat allekirjoittaneet Vastaanottavan osapuolen kanssa vähintään tämän Sopimuksen tason mukaiset salassapitosopimukset.

9.3 Pakollinen luovutus

Selvyyden vuoksi todetaan, että emme anna mitään (suoria tai epäsuoria) takuita tai vakuutuksia koskien Palvelua, sen käyttöä tai Palvelun soveltuvuudesta tietynlaiseen käyttöön. NurseBuddyn palvelut tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavan mukaan” ilman minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita tai ehtoja. Asiakas vastaa yksin Palvelun, yhteensopivuudesta soveltuvien lakien, määräysten, kansallisten standardien, menettelyiden ja vastaavien ehtojen kanssa käyttömaassa ovat ainoastaan Asiakkaan vastuulla. Me emme ole millään tavoin vastuussa edellä mainittujen määräysten täyttämisestä Asiakkaan maassa. Asiakas myöntää Meille vastuuvapautuksen kaikista edellä mainitusta vastuista ja velvollisuuksista, jotka johtuvat vaatimuksesta täyttää kyseiset määräykset.

 

10. TAKUU JA VASTUUVAPAUS

Selvyyden vuoksi todetaan, että emme anna mitään (suoria tai epäsuoria) takuita tai vakuutuksia koskien Palvelua, sen käyttöä tai Palvelun soveltuvuudesta tietynlaiseen käyttöön.

NurseBuddyn palvelut tarjotaan ”sellaisenaan” ja ”saatavan mukaan” ilman minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita tai ehtoja. Asiakas vastaa yksin Palvelun, yhteensopivuudesta soveltuvien lakien, määräysten, kansallisten standardien, menettelyiden ja vastaavien ehtojen kanssa käyttömaassa ovat ainoastaan Asiakkaan vastuulla. Me emme ole millään tavoin vastuussa edellä mainittujen määräysten täyttämisestä Asiakkaan maassa. Asiakas myöntää Meille vastuuvapautuksen kaikista edellä mainitusta vastuista ja velvollisuuksista, jotka johtuvat vaatimuksesta täyttää kyseiset määräykset.

 

11. VASTUUT

Asiakas suojaa meitä kaikilta vaatimuksilta, jotka on tehty meitä kohtaan kolmannen osapuolen toimesta väittäen, että Asiakkaan aineisto tai Palvelun käyttö loukkaa yksityisyys-, työ- tai muuta lainsäädäntöä tai kolmannen osapuolen oikeuksia (Vaatimus meitä vastaan), ja sitoutuu korvaamaan meille kaikki vahingot, kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset, jotka johtuvat Vaatimuksesta meitä vastaan – olettaen että me (a) viipymättä annamme kirjallisen tiedon Vaatimuksesta meitä vastaan ja (b) annamme täyden kontrollin Vaatimuksen puolustamisesta ja selvittämisestä (olettaen, että Asiakas ei saa asettaa mitään Vaatimusta meitä kohtaan, ellei selvitys ehdotta vapauta Meitä kaikesta vastuusta) ja (c) tarjoamme kaiken kohtuullisen avun, Asiakkaan kustannuksella.

 

12. VASTUUNRAJOITUS

Meidän Sopimukseen perustuva vahingonkorvausvelvollisuutemme on yhteensä enintään tuhat (1.000,00) euroa tai määrä, joka vastaa vahinkoa edeltäneen kahdentoista (12) kuukauden aikana Asiakkaan Palvelusta suorittamia maksuja riippuen siitä, kumpi summa on alhaisempi.

12.1 Epäsuorat ja välilliset vahingot

Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista, kuten palvelutuotantotappioista, saamatta jääneestä liikevaihdosta tai odotetuista säästöistä eikä tietojen häviämisestä tai vahingoittumisesta tai niiden uudelleenluomisesta aiheutuvista kustannuksista tai kateostoista.

12.2 Vastuita ei rajoiteta

Yllä kuvatut vastuunrajoitukset eivät koske immateriaalioikeusloukkauksia; vahinkoja, jotka on aiheutettu törkeällä huolimattomuudella tai tahallisesti; eivätkä rajoita vastuita enempää kuin sovellettava laki sallii.

 

13. SOPIMUKSEN KESTO JA PÄÄTTÄMINEN

13.1 Sopimuksen kesto

Tämä Sopimus astuu voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen hyväksyneet. Mikäli Asiakas ei päätä Palvelun tilausta ensimmäisen 30 päivän aikana, tämä Sopimus on voimassa, kunnes se päätetään tässä luvussa määritellyn mukaisesti. 

Jos Palvelun tilauksesta on kulunut enemmän kuin 30 päivää eikä Asiakas ole meille tänä aikana kirjallisesti ilmoittanut haluavansa päättää tilausta, on tämä Sopimus voimassa, kunnes Asiakas irtisanoo sen yhden (1) kokonaisen kalenterikuukauden irtisanomisajalla kirjallisesti. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi irtisanomishetkellä kuluvan kuukauden viimeisestä päivästä lähtien. Me voimme päättää Sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla kirjallisesti. 

Vuositilauksessa olevat Asiakkaat voivat päättää tilauksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla ennen seuraavan 12 kuukauden tilausjakson alkamista. Jos sopimusta ei irtisanota, tilaus katsotaan jatkuvaksi uuden 12 kuukauden tilausjakson ajan. 

Kaikki ilmoitukset Sopimuksen päättämisestä tulee tehdä tilauksen peruutuslomakkeella Nursebuddy-palvelussa.

13.2 Sopimuksen päättäminen

Kumpikin Sopijapuoli voi päättää Sopimuksen välittömästi, (i) jos toinen Sopijapuoli rikkoo Sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomusta 30 päivän kuluessa siitä, kun on vastaanottanut rikkomusta kirjallisen ilmoituksen, tai (ii) jos toinen Sopijapuoli joutuu konkurssiin, selvitystilaan, velkasaneeraukseen tai muuten vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin, joiden takia on syytä epäillä, että kyseinen Sopijapuoli ei pysty täyttämään Sopimuksesta johtuvia velvoitteitaan.

13.3 Maksut sopimuksen päättyessä

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä Asiakas on velvollinen suorittamaan Palveluntarjoajalle Sopimuksen mukaiset maksut Sopimuksen päättymiseen asti.

Jos Sopimus päätetään kohdan 13.2 perusteella Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakas on velvollinen suorittamaan Palveluntarjoajalle Sopimuksen mukaiset maksut myös jäljellä olevan sopimuskauden ajalta.

13.4 Lisäykset sopimukseen

Palvelua kehitetään jatkuvasti ja pidätämme oikeudet päivittää tätä Sopimusta ja tehdä lisäyksiä tähän Sopimukseen milloin tahansa. Mikäli tällaisella muutoksella on olennainen vaikutus Asiakkaaseen, ilmoitamme muutoksesta kirjallisesti vähintään 30 päivää ennen kyseistä muutosta. Asiakas voi päättää Sopimuksen tässä määritellyillä ehdoilla tai kun muutos astuisi voimaan.

13.5 Säilyvät velvoitteet.

Sopimuksen päättyessä mistä tahansa syystä ne Sopimuksen velvoitteet säilyvät voimassa, joita sovelletaan niiden luonteesta johtuen myös Sopimuksen päätyttyä. Näihin velvoitteisiin kuuluvat esimerkiksi soveltuvin osin kohdat 8 ja 9.

 

14. SOVELTUVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

14.1 Soveltuva laki

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

14.2 Riidanratkaisu

Kumpikin Sopijapuoli tekee parhaansa, jotta tästä Sopimuksesta – tai minkä tahansa ehtojen olemassaolosta, sitovuudesta, päättymisestä ja tulkinnasta tai Sopijapuolen velvollisuuksista – aiheutuvat riidat voidaan sopia neuvottelemalla. Jos riitaa ei saada ratkaistua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa neuvottelujen alkamisesta, kumpi tahansa osapuoli voi viedä riidan ratkaistavaksi lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

Välitystuomio on sitova, lopullinen, eikä siihen saa hakea muutosta. Tämän Sopimuksen määräysten ei katsota rajoittavan osapuolten oikeutta hakea turvaamistoimea tai vaatia välitystuomion täytäntöönpanoa missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Meillä on oikeus nostaa kanne missä tahansa tuomioistuimessa Asiakasta vastaan, jos ja siltä osin, kun Asiakas on loukannut immateriaalioikeuksiamme tai rikkonut tämän Sopimuksen salassapitolauseketta. Hävinneelle osapuolelle tulee maksettavaksi kohtuulliset asianajokulut, jotka toiselle osapuolelle on lopullisen sovinnon tai tuomioistuimen päätöksen perusteella suoritettava.

 

15. MUUT EHDOT

15.1 Ilmoitukset

Asiakkaalle lähetettävät Sopimukseen liittyvät ilmoitukset toimitetaan tilauslomakkeella tai Palvelun tilauksen yhteydessä Asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Meille lähetettävät Sopimukseen liittyvät ilmoitukset toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen myynti@nursebuddy.fi tai yrityksen voimassa olevaan postiosoitteeseen.

Ellei toisin ole sovittu, kaikki Sopimukseen liittyvät ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi, (a) kun ne on toimitettu henkilökohtaisesti vastaanottajalle tai (b) seuraavana arkipäivänä siitä, kun ilmoitus on lähetetty postitse tai sähköpostitse.
.

15.2 Sopijapuolet

Sopijapuolet ovat itsenäisiä sopimuskumppaneita. Sopimus ei muodosta Sopijapuolten välille minkäänlaista yhteisyritystä, työsuhdetta tai franchise-, edustus- tai muuta yhteenliittymää sopijapuolten välillä eikä oikeuta Sopijapuolta toimimaan edustajana tai tekemään sitoumuksia, sopimuksia tai lupauksia toisen Sopijapuolen puolesta.

15.3 Ei kolmannen osapuolen edunsaajia

Tässä Sopimuksessa ei ole kolmannen osapuolen edunsaajia.

15.4 Oikeuksista luopuminen

Se, että Sopijapuoli jättää käyttämättä jonkin tähän Sopimukseen perustuvan oikeutensa tai viivästyttää oikeutensa käyttämistä, ei rajoita Sopijapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota sopimusehtoihin. Mikäli tässä ei erityisesti muuta sovita, määritellyt oikeudet ovat lisäyksiä, eivätkä poissulkevia, lakiin tai oikeuteen nähden.

15.5 Pätemättömät ehdot

Jos tähän Sopimukseen sisältyvän lausekkeen katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, ei se vaikuta tämän Sopimuksen muiden lausekkeiden pätevyyteen.

15.6 Sopimuksen siirtäminen

Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää mitään Sopimuksen oikeuksia tai velvollisuuksia ilman toisen Sopijapuolen kirjallista suostumusta (jota ei voi perusteetta olla antamatta). Kumpikin Sopijapuoli voi kuitenkin siirtää Sopimuksen konserniyhtiölleen milloin vain tai kolmannelle osapuolelle yritysjärjestelyn tai liiketoimintakaupan yhteydessä tai myytäessä olennainen osa niistä Sopijapuolen varallisuuseristä, joihin Sopimus liittyy. Siirrolla siirtyvät myös Sopimuksen oikeudet ja velvollisuudet.

15.7 Koko sopimus

Tämä Sopimus mukaan lukien kaikki mahdolliset liitteet muodostavat Sopijapuolten välisen Palveluita koskevan sopimuksen kokonaisuudessaan ja se korvaa kaikki Sopimuksen kohteeseen liittyvät osapuolten väliset aiemmat, edeltävät ja rinnakkaiset sopimukset, ehdotukset ja esitykset, niin suulliset kuin kirjalliset. Muutokset, lisäykset ja vastuuvapautukset eivät ole voimassa, ellei niistä ole sovittu kirjallisesti ja vahvistettu sen osapuolen allekirjoituksella tai sähköisellä hyväksynnällä, joita muutokset, lisäykset tai vastuuvapautukset koskevat.