Uusi vaihe silmään – rahoitusta tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen

Alkuvuodesta kasvusuunnitelmamme saivat tuulta alleen toden teolla saatuamme 650 000 euroa rahoitusta tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. 

Koko ajan jatkuvalla tuotekehityksellä pyritään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin yhä paremmin. NurseBuddy on kehitetty helpottamaan päivittäistä työtä niin toimistossa kuin kentällä – tarkoituksena on vapauttaa enemmän aikaa itse hoitotyölle ja varmistaa välitön tiedonkulku osapuolten välillä niin, että päällekkäinen työ ja turhat virheet jäävät pois.

“Tahdomme vastata yhteen suurimmista haasteista länsimaisissa yhteiskunnissa. Vanhukset ansaitsevat parasta mahdollista hoitoa, mikä toteutuu, kun hoitajilla on käytössään helppokäyttöiset ja toimivat työvälineet, jolloin he voivat keskittyä byrokratian sijasta itse hoitotyöhön”, sanoo NurseBuddyn toimitusjohtaja ja perustajajäsen Simo Hännikkälä.

Yksi viime aikojen kuumimmista puheenaiheista tuotekehityksessä on ollut erilaisten sensorien ja turvalaitteiden integroiminen NurseBuddyyn. Ympärivuorokautinen seurantamahdollisuus ja automaattiset hälytykset mahdollistavat vanhusten kotona asumisen entistä pidempään. 

Ihmisen suorituskyky on rajallinen, mikä näkyy työssä inhimillisinä virheinä. Automatisoimalla toimintoja, kuten suunnittelua ja raporttien keruuta, voidaan vähentää näitä virheitä sekä työhön kuluvaa aikaa. NurseBuddya käyttävän irlantilaisen Care at Home Services Ltd:n palveluista vastaava esimies Maggie Edwards onkin todennut seuraavaa: “NurseBuddyn suunnittelutyökalu on vähentänyt huomattavasti hallinnointiin kuluvaa aikaa. Lisäksi ohjelma on helppokäyttöinen niin esimiehen kuin hoitajan näkökulmasta.”