Teknologiasta lisäarvoa kotihoitoon

Hoitoalalla aika on yksi kriittisimmistä resursseista. Se vaikuttaa niin hoidon laatuun kuin myös työilmapiiriin. Asiakkaalle jokainen käynnin lisäminuutti on tärkeä ja käynnille varatun ajan ollessa tehtäviin nähden niukka voi käynnistä muodostua stressaava molemmille osapuolille.

Helpotusta ongelmaan on viime vuosina alettu hakea yhä enemmän teknologiasta. Myös esimerkiksi Sosiaali-ja terveysministeriön kärkihankkessa Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 2016–2018 digitalisaatio nähdään yhdessä kehittyvän hyvinvointiteknologian kanssa yhtenä tärkeimmistä keinoista tuottaa yhä asiakaslähtöisempää mutta kustannustehokasta hoitoa (STM).

Toimivalla järjestelmäratkaisulla sujuvuutta prosesseihin

Teknologia ei itsessään lisää aikaa, mutta sen avulla voidaan nopeuttaa tiedon kulkua ja vapauttaa näin enemmän aikaa itse hoitotyöhön. Kun kaikki tarvittavat tiedot ovat sähköisessä muodossa, reaaliajassa ja kaikkien osapuolien saatavilla, vältetään päällekkäinen työ ja turhat virheet. Lisäksi tarve erillisille puhelinsoitolle ja sähköpostille vähenee huomattavasti.

Hyvinvointiteknologia kehittyy juuri nyt hurjaa vauhtia, mikä tulee kotihoidossa varmasti näkymään seuraavina vuosina yhä lisääntyvänä älykkäiden apuvälineiden ja turvalaitteiden määränä. Moderni sähköinen asiakastietojärjestelmä, johon uusi teknologia voidaan liittää, helpottaa pysymään mukana ajassa ja helpottaa käyttöönottoprosessia.

shutterstock_351897548

Teknologia voi myös auttaa räätälöimään käyntejä asiakkaan mukaan ja luomaan sitä kautta vahvempia asiakassuhteita. Kun hoitajalla on saatavilla sähköisesti kaikki tiedot asiakkaasta ja hänen mieltymyksistään, voi hän etukäteen valmistautua käyntiin. Varsinkin uuden työntekijän kohdalla, kun uusia asiakkaita ja muistettavaa on paljon, auttaa helppokäyttöinen sähköinen järjestelmä pääsemään nopeasti kiinni työhön.

 

how to get new customers home care