Työtyytyväisyyttä teknologiasta – näin pidät kiinni työntekijöistäsi!

Miten teknologia voi vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta hoitoalalla?

Tuleva anoppini on hoitaja. Hän on työskennellyt eri hoivayrityksissä yli 30 vuoden ajan. Nykyinen työsuhde on kestänyt kohta viisi vuotta, joka on enemmän kuin mikään aikaisemmista. Kysyessäni häneltä syitä aikaisempiin työpaikan muutoksiin, huomasin nopeasti, että syynä ovat olleet aina samat ongelmat; liikaa painetta ja vastuita sekä vanhat toimintatavat vailla muutosta parempaan.

Työntekijöiden tiuha vaihtuvuus on yksi hoivayritysten haasteista. Kun tavoitteena on pitää parhaat työntekijät yrityksessä, on oleellista tunnistaa työsuhteen kipukohdat, jotka pahimmassa tapauksessa laiminlyötynä voivat aiheuttaa työntekijän irtisanoutumispäätöksen. Kuinka siis teknologia voi auttaa tässä? 

Kuka tahansa ei sovi hoitajaksi, sillä se vaatii aitoa kutsumusta hoivatyöhön. Tämä tekee hoitajista rajallisen ja arvokkaan voimavaran hoivayrityksille. Teknologia taas rakastaa prosesseja ja erilaisia ennaltamääriteltyjä menettelytapoja. Kun hoitajan päivittäiset hoivarutiinit saavat tuekseen uusimman teknologian ja papereista voidaan luopua, saadaan aikaan suuria säästöjä niin ajassa kuin rahassa. Näitäkin tärkeämpää on kuitenkin vähentynyt stressin määrä. Tarkastellaan seuraavaksi hieman tarkemmin, miten tämä tapahtuu.

nursebuddy changing softwareLaitteet ajan tasalle

Integraatio on päivän sana – nykyteknologian avulla lähes jokainen laite voidaan yhdistää nettiin ja saada sitä kautta viestimään toisilleen. Ääriesimerkki tällaisesta voisi olla esimerkiksi älyjääkaappi, joka lähettää muistutuksen puhelimeen loppuneesta maidosta. Näin pitkällä ei kuitenkaan ihan vielä arkielämässä olla, mutta mitä tulee erilaisiin terveyttä mittaaviin laitteisiin, on niiden käyttö yleistynyt viime aikoina valtavasti. Näistä nimettäköön esimerkkinä verensokeritasoja mittaavat laitteet, joista tieto välittyy automaattisesti nettiyhteyden kautta haluttuun laitteeseen tai järjestelmään. Hoitajille tämä merkitsee helposti saatavilla olevaa reaaliaikaista tietoa asiakkaista.

Minimoi hallinnollisiin asioihin kuluva aika

Työajanseurantalomakkeet ja työvuorojen jakaminen – paperilla tehtynä jokaisen esimiehen painajainen, eikä Excelikään ole onnistunut muuttamaan kyseistä hommaa kenenkään lempityötehtäväksi. Jos käytössä taas on järjestelmä, johon hoitajien tiedot voidaan syöttää, on työvuorojen jakaminen ja niiden seuraaminen huomattavasti helpompaa, sillä ne voidaan automatisoida lähes kokonaan. Työvuorolistoja ei myöskään tarvitse tulostaa tai lähettää kenellekään, sillä jos hoitajilla on käytössä NurseBuddyn kaltainen mobiilisovellus, päivittyvät työvuorolistat myös hoitajille ilman viiveitä. Aikaa säästyy itse työn nopeutuessa sekä sisäisen kommunikoinnin helpottuessa, sillä kenenkään ei enää tarvitse ajaa toimistolle hakemaan työvuorolistoja tai soitella ohjeiden perään.

Mielenrauhaa seurannasta

GPS-paikannuksesta puhuminen saa yleensä aikaan negatiivisia reaktioita työntekijöissä. He eivät halua, että heidän jokaista askeltaan seurataan tai he saattavat pelätä, että seurata jatkuu myös työajan ulkopuolella. Hoivayrityksille on kuitenkin oleellista tietää, että hoitajat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaa, sillä kyseessä on asiakkaan terveys – ei hoitajan jokaisen liikkeen seuraaminen. Teknologian tarjoaa useita mahdollisuuksia hoitajan sijainnin varmistamiseen. Yksi mahdollisuus on NFC- eli lähitunnistuslaitteet, joiden hankkiminen tosin vaatii yritykseltä yleensä lisäinvestointeja. Itse kannatan GPS-paikannusta sen helppouden ja varmuuden vuoksi. Niin kuin muidenkin käytäntöjen, myös paikantamisen tulisi ennen kaikkea luoda hoitajille mielenrauhaa, sillä paikantamisesta jäävän jäljen avulla he voivat tarvittaessa objektiivisesti todistaa olleensa paikalla sovittuun aikaan. Sen lisäksi, että sovellus kertoo hoitajalle mitä tehdä, voi hän myös luottaa siihen, että sama sovellus kertoo esimiehelle, mitä päivän aikana on tehty ja missä. Näin tarve muulle seurannalle vähenee, kun prosessi on jo valmiiksi läpinäkyvä. Luonnollisesti samalla nousevat myös esiin työntekijät, jotka eivät toimi yrityksen edun mukaisesti vaan ovat esimerkiksi jatkuvasti myöhässä käynneiltä.

Tilastoista tietoa yrityksen tilanteesta

Kun kaikki tieto tallennetaan, on sitä tarpeeksi analysointia varten. Seurata voidaan esimerkiksi tehtyjä hoitotunteja kuukausitasolla tai sitä, kuinka paljon jaetuista käynneistä alotettiin myöhässä tai jäi kokonaan tekemättä. Lisäksi teknologia voidaan valjastaa myös muistuttamaan vanhenevista luvista ja koulutuksista, joita hoitajille on tarpeellista varata.

analysis and reporting staff retention

Panosta asiakkaan ja omaisten tyytyväisyyteen

Hoitajan suhde asiakkaisiin vaikuttaa paljon siihen, miten hän töissä viihtyy. Teknologian vapauttaessa aikaa muista työtehtävistä voidaan asiakkaan kanssa viettää enemmän aikaa. Molemmat osapuolet ovat tyytyväisempiä, kun hoitajan ei tarvitse tehdä toimenpiteitä kiireellä, vaan aikaa jää myös kuulumisten vaihtoon puolin ja toisin. Mieluisaa molemmille on yleensä myös se, kun työvuorosuunnitteluun käytettävä järjestelmä jakaa kyseisen asiakkaan käynnit samalle hoitajalle aina kuin vain mahdollista. Teknologia mahdollistaa lisäksi omaisten ottamisen entistä tiiviimmin mukaan hoitorinkiin. Esimerkiksi oma setäni on kotihoidon asiakas ja isäni on hänen laillinen edunvalvojansa. He eivät kuitenkaan asu samassa kaupungissa, mutta teknologian avulla isäni pystyy seurata veljensä vointia päivittäin ja ottamaan yhteyttä tarvittaessa hoitajiin. Asiakkaiden ja heidän läheistensä ollessa tyytyväisiä hoitoon pysyvät he jatkossakin asiakkaina ja hoitajan ja asiakkaan välinen suhde säilyy, mikä vaikuttaa hoitajien työtyytyväisyyteen.

staff retention improved relationships

Etsitkö toiminnanohjausjärjestelmää hoivayrityksellesi? Autamme sinua parantamaan työntekijöiden työtyytyväisyyttä ja säästämään kustannuksissa. Autamme mielellämme!

varaa etäesitys

 palm springs nursebuddy care software