Toiminnanohjausjärjestelmä – kuluerä vai avain säästöihin?

Sanahirviö toiminnanohjausjärjestelmä ei yleensä tuo mieleen kovin positiivista mielikuvaa. Syynä tähän ovat todennäköisesti joko omat tai tuttavan huonot kokemukset päivitystä kaipaavista ohjelmistoista, joiden käyttäminen on aiheuttanut enemmän vaivaa kuin saatuja hyötyjä. Vaikka työntekijät olisivatkin tyytyväisiä, on suuri virhe maksaa ja jatkaa sellaisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä, joka ei tehokkaasti pysty tämän päivän tarpeisiin vastaamaan.

Hyvä toiminnanohjausjärjestelmä voi muuttaa yrityksen toimintaa radikaalisti. Ideaalitilanteessa se nimittäin säästää sekä aikaa että vähentää yrityksen kuluja. Vaihtoehtoja kartoittaessa on hyvä huomioida, että kuten yksikään yritys, ei myöskään yksikään ohjelmisto ole samanlainen, minkä vuoksi sama ratkaisu ei ole paras kaikille. Katseet onkin syytä suunnata ensisijaisesti niihin toimittajiin, jotka ovat keskittäneet tarjontansa kyseiseen toimialaan. Esimerkiksi hoivatyöhön suunnattu tunteihin ja käynteihin perustuva ohjelmisto ei todennäköisesti toimi yhtä hyvin muilla toimialoilla.

Oletko koskaan laskenut paljonko aikaa kuluu laskutukseen ja palkanmaksuun kuukausittain? Missä ovat tiedot tehdyistä käynneistä ja miten niistä muodostetaan yhteenveto? Entä kun tähän lisätään asiakaslaskutuksen eri maksuryhmät esimerkiksi kotisairaanhoidolle ja kotipalvelulle sekä lisäkorvaukset eri vuorokaudenajoille ja viikonpäiville? Vastaavat asiat täytyy myös luonnollisesti huomioida palkanmaksussa, jolloin varsinkin isommassa yrityksessä pakka alkaa olla kiitettävän sekava. Pelastus on toiminnanohjausjärjestelmä, joka pystyy huomioimaan kaikki nämä seikat ja tilastoi tiedot tehdyistä käynneistä automaattisesti. Aikaa säästyy valtavasti, kun yrityksen tehtäväksi jää vain laskun lähettäminen ja palkanmaksu valmiilla tiedoilla.

Product Tour Care Providers - FinnishVastauksena otsikon kysymykseen todettakoon, että toiminnanohjausjärjestelmä jää kuluerän tasolle yleensä tilanteissa, joissa se ei vastaa yrityksen tarpeita tai sitä ei osata käyttää. Kun taas toiminnot tukevat yrityksen toimintaa ja käyttö on selkeää, nousevat säästöt nopeasti kuluja suuremmiksi.

Haluatko nähdä, miten NurseBuddyssa on huomioitu yllä mainitut asiat? Varaa ilmainen etäesitys alla olevasta linkistä niin selvitetään, sopiiko NurseBuddy teidänkin tarpeisiinne!

varaa etäesitys