NurseBuddy ja Pihlajalinna yhteistyöhön

Pihlajalinna on tehnyt päätöksen NurseBuddy-ohjelmiston hankinnasta kotihoidon ohjaamiseen. Sopimusta edelsi 4 kuukautta kestänyt pilottihanke Mänttä-Vilppulan kaupungissa, jonka positiiviset tulokset vakuuttivat Pihlajalinnan NurseBuddyn tarjoamista mahdollisuuksista.

 

Pihlajalinna ja Mänttävuoren Terveys

Pihlajalinna-konserni on suurin suomalaisessa omistuksessa oleva yksityinen sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottaja, jonka asiakkaita ovat niin yksityishenkilöt, yritykset, vakuutusyhtiöt kuin julkisyhteisöt. NurseBuddy otetaan ensiksi käyttöön Mänttä-Vilppulassa ja Juupajoella, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuottaa Pihlajalinnan ja Mänttä-Vilppulan kaupungin yhteisyritys Mäntänvuoren Terveys.

”Päätökseen vaikutti useampi tekijä: NurseBuddyn yksinkertaisuus viehätti heti ensi silmäyksellä – tuote on moderni, käyttäjälähtöinen ja halutaan selvästi pitää sellaisena. NurseBuddyn asiakaslähtöinen toimintatapa ja halu tuoda uutta ajattelua kotihoitoon edistivät luottamussuhteen nopeaa syntymistä, toteaa liiketoimintajohtaja Sanna Määttänen Pihlajalinna-konsernista.”

 

Hoitajat ovat tykänneet

Palvelupäällikkö Anna-Liisa Uusitalo Mäntänvuoren Terveydestä kertoo NurseBuddyn käytön sujuneen pilotissa ongelmitta ja käyttöönoton olleen helppoa myös esimerkiksi sijaisten kohdalla. Mäntänvuoren Terveydessä NurseBuddy on otettu vastaan erittäin hyvin:

Hoitajat ovat tykänneet NurseBuddysta kovasti. Monelle tuli yllätyksenä, miten helppoa ja yksinkertaista sovellusta oli oppia käyttämään. Kysyimme työntekijöiltä, mikä on ollut kaikista parasta tässä vuodessa ja yksi vastauksista oli NurseBuddy”, kertoo Uusitalo.

Positiiviseen vastaanottoon hoitajien keskuudessa ovat vaikuttaneet varmasti myös mobiilikirjausten mukanaan tuomat säästöt ajassa, jotka ovat Uusitalon mukaan merkittäviä:

Käyntien kirjaaminen suoraan NurseBuddyyn säästää aikaa jokaisen hoitajan työvuorosta noin tunnin verran. Tavallisesti kirjaukset on nimittäin tehty työvuoron lopuksi toimistolla. NurseBuddy on mahdollistanut sekä tehokkaamman ajankäytön että pidemmän asiakasajan.”

 

Positiivinen vaikutus työhyvinvointiin

NurseBuddy on Uusitalon mukaan helpottanut myös käyntisuunnittelua ja vaikuttanut positiivisesti työhyvinvointiin:

”NurseBuddyn avulla työn jakaminen tasaisesti onnistuu paremmin kuin ennen. Työhyvinvointi on meille erittäin tärkeää ja olennainen osa sitä on, että työt jakautuvat tasaisesti työntekijöiden kesken, jolloin työuupumus ei pääse yllättämään.”

”Yhteistyö pilotin ja neuvotteluiden aikana on ollut sujuvaa ja hedelmällistä”, kuvaa NurseBuddyn toimitusjohtaja Simo Hännikkälä, ”Pihlajalinna haluaa selvästi kehittää uudenlaisia toimintamalleja sen tueksi, että asiakkaat voivat turvallisesti asua pidempään omissa kodeissaan.”

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email