Eurooppaa valloittamassa – Kypros – Adair Caren tarina

NurseBuddy maailmalla: Adair Care, Kypros

Adair Care Ltd on kyproslainen kotihoitoyritys Larnacassa. Yksi heidän suurimmista haasteistaan on ollut tehokas yhteydenpito asiakkaiden ulkomailla asuvien perheenjäsenten kanssa. Lue alta yrityksen tarina omistaja Susan Adairin kertomana.

NB adair

Missä koet NurseBuddyn eniten auttaneen Adair Carea?

“Kypros on paikka, jonne muuttaa asumaan ihmisiä joka puolelta maailmaa. Tämän seurauksena suuri osa työpäivästämme kului ennen soitteluun ja viestittelyyn asiakkaidemme ulkomailla asuvien perheenjäsenten kanssa, jotta saimme pidettyä heidät ajan tasalla heidän läheistensä voinnista. Valitessani asiakastietojärjestelmää oli minulle tärkein kriteeri se, että asiakkaidemme omaiset pääsisivät näkemään tiedot käynneistä muistiinpanoineen. NurseBuddyn avulla olemme onnistuneet tuomaan perheet lähemmäksi ja pystymme kommunikoimaan heidän kanssaan välimatkasta riippumatta. Se on myös toiminut meille ainutlaatuisena myyntivalttina, sillä tällä hetkellä vähintään yksi jokaisen hoitamamme asiakkaan perheenjäsenistä elää ulkomailla. Rakastan sitä, miten NurseBuddy on radikaalisti vähentänyt aikaa, joka minulla kuluu erillisten sähköpostien lähettelyyn omaisten kanssa!”

Miten koet mobiilisovelluksen muuttaneen toimintaanne?

“Toimintamme kattaa koko saaren itäosan, ja joskus välimatkat hoitokäyntien välillä voivat nousta jopa 40 kilometriin. NurseBuddy laskee nämä välimatkat automaattisesti sekä kertoo minulle tarvittavan siirtymisajan, mikä helpottaa suunnittelua. Rakastamme sovellusta, koska sen avulla hoitajien on mahdollista tutustua asiakkaan hoitohistoriaan jo ennen asiakkaan tapaamista. NurseBuddy on meille tärkeä erityisesti kahdesta syystä, joista ensimmäinen on ajanhallinta. Tilanteessa, jossa uusi hoitaja menee ensimmäistä kertaa asiakkaan luo, on hänen mahdollista tutustua asiakkaan tietoihin etukäteen. Tällöin ensimmäisen käynnin pituus lyhenee ja hoitaja pystyy keskittymään käynnin aikana itse hoitotyöhön. Toinen rakastamamme ominaisuus sovelluksessa ovat työvuorolistat, jotka ovat hoitajien saatavilla koko ajan. Enää ei tarvitse koskaan huolehtia, onko työvuorolistat muistettu tulostaa ja ottaa mukaan käynneille, sillä hoitajien kirjautuessa sisään sovellukseen, on heillä kaikki tarvittava tieto käsissään.”

Onko jotain muuta, missä NurseBuddy olisi selkeästi teitä auttanut?

“Asiakaskuntamme kasvaessa olen huomannut, miten tietojen käsittely on helpompaa niiden ollessa kaikkien samassa paikassa. Lisäksi pääsen tietoihin käsiksi mistä vain myös ollessani toimiston ulkopuolella.”

Caring for Alzheimers NurseBuddy