NurseBuddy laajentaa Qatariin

NurseBuddy avaa markkinat Lähi-idässä

Viimeaikainen kasvu Euroopassa saa jatkoa NurseBuddyn juhliessa laajentamista Lähi-itään. Sopimus qatarilaisen Doha Caren kanssa allekirjoitettiin maaliskuussa 2017. Doha Caren asiakaskohderyhmiin kuuluvat pidempiaikaista hoitoa tarvitsevien vanhusten lisäksi vuodepotilaat, raskaana olevat, vastasyntyneet sekä erityistä apua tarvitsevat henkilöt.

“Haluamme olla ylivertainen puhuttaessa laadukkaasta ja monipuolisesta hoidosta. Doha Caren perimmäinen tavoite on tarjota ensiluokkaista palvelua hoitoa tarvitseville.

NurseBuddy on ollut käytössä Doha Caren yli 150 hoitajalla maaliskuusta lähtien. Käyttö on ollu menestyksekästä ja helpottunut koordinointi, raportointi sekä viestintä ovat vaikuttaneet positiivisesti tarjotun hoidon laatuun.

nursebuddy care software qatar

Terveydenhuolto Qatarissa

Arabian niemimaan kaakkoisosassa sijaitsevassa Qatarissa elää noin 2,6 miljoonaa asukasta, joka on yli kolme kertaa enemmän kuin 2000-luvun alkupuolella. Voimakas väestönkasvu on lisännyt vahvasti myös terveydenhuoltopalveluiden kysyntää. 78 ikävuoteen noussut eliniänodote ja massiivinen bruttokansantuotteen kasvu ovat saaneet Qatarin panostamaan terveydenhuoltosektoriin entistä enemmän pystyäkseen tarjoamaan hoitoa ikääntyvälle väestölle nyt ja tulevaisuudessa.

Hoivayritysten toiminta Qatarissa on hyvin säädeltyä ja lupa yrityksen perustamiseen tulee hakea paikalliselta viranomaiselta Supreme Council of Health (SCH) Qatarilta. Terveydenhuollon standardit Qatarissa ovat yleisesti ottaen korkeat – Qatarin asukkaille terveydenhuolto on ilmaista, kun taas ulkomailla asuvien tulee vastaanottaa sairasvakuutus työnantajansa kautta tai yrittäjänä hankkia se omakustanteisesti. Qatar kuluttaa terveydenhuoltoon myös selvästi enemmän kuin valtaosa muista Lähi-idän maista; esimerkiksi vuonna 2014 kulutus oli 4,7 miljardia dollaria.

Toimintatapojen modernisoituminen

Yksityisten hoivayritysten historia Qatarissa on suhteellisen lyhyt, mikä on mahdollistanut Nursebuddyn kaltaisten modernien ohjelmistoratkaisujen nopean käyttöönoton. Vanhoja toimintatapoja, joista tulisi oppia pois, on suhteellisen vähän, mikä helpottaa siirtymistä uusiin toimintamalleihin. Yksityiset hoivayritykset voivat itsenäisesti valita ohjelmistot, joita hyödyntävät hoivatyön hallinnassa. Teknologiamyönteisyys näkyy niin hallituksen kuin yksityisten yritysten haluna investoida moderneihin ratkaisuihin parantaakseen tarjottujen hoivapalvelujen laatua. Kokoon suhteutettuna Qatarin investoinnit terveydenhuoltoon ovat yhdet maailman suurimmista.

Kotihoitoyritykset Qatarissa

Johtava kotihoidon palveluntarjoaja Qatarissa on Hamad Medical Corporation, joka on hallituksen perustama voittoa tavoittelematon toimija, joka ylläpitää niin sairaaloita, ambulansseja kuin kotihoidon palveluita. Kuluttajille ja laitoksille palvelujaan tarjoavat yksityiset hoivayritykset ovat Qatarissa vielä suhteellisen uusia. Saadakseen toimintaluvan tulee yrityksellä olla vähintään kolme luvallista hoitajaa. Suurin osa hoitajista Qatarissa on maahanmuuttajia, joiden määrä on lisääntynyt huomattavasti 2000-luvulla. Kotihoitoyritysten pääkieli onkin usein englanti.

 

NurseBuddy Lähi-idässä

Me NurseBuddylla haluamme auttaa hoivayrityksiä tarjoamaan korkealaatuista hoitoa. NurseBuddyn helppokäyttöisyys ja nopea käyttöönotto maksimoivat hyödyt hoivayrityksille. Doha Caren sopimuksen myötä yritysten kiinnostus NurseBuddya kohtaan on kasvanut ja lähitulevaisuudessa tarkoitus on myös laajentaa muihin Persianlahden maihin, kuten esimerkiksi Arabiemiirikuntiin ja Bahrainiin.

tes homecare softwarenursebuddy care software qatar