Miksi sinunkin tulisi harkita mobiiliin siirtymistä?

Vaihtaminen paperisista järjestelmistä mobiilisiin voi saada aikaan jopa tuhansien säästöjä hoivayrityksissä.

Miksi mobiili?

Kaiken tiedon ollessa sähköisessä muodossa voidaan erillisistä papereista luopua. Ylimääräiset käynnit toimistolla päivän aikana vähenevät, kun tarvittavat tiedot työvuoroista, toimenpiteistä, edellisistä käynneistä sekä asiakkaista kulkevat aina mukana. Siirtyminen mobiiliin näkyy myös puhelinlaskussa, kun tarve soitella muutoksista tai muista käynteihin liittyvistä yksityiskohdista vähenee huomattavasti.

Mitä se maksaa?

Mobiilijärjestelmän käyttöönotto on yleensä todella edullista, sillä suurimmalla osalla hoitajista on jo oma älypuhelin tai tabletti, jota he voivat käyttää myös töissä. Jos laitehankintoja on kuitenkin tehtävä, voimme suositella NurseBuddyn kaltaisen sovelluksen käyttöön perushyvää Android-puhelinta niiden edullisen hinnan vuoksi. Laskettaessa säästettyjen työtuntien määrää verrattuna paperiperusteisiin toimintamalleihin voivat keskikokoisen hoivayrityksen (5 esimiestä, 25 hoitajaa) säästöt nousta helposti yli 8000 tuntiin vuodessa, mikä tarkoittaa euroissa mittavaa määrää rahaa.

“Laskettaessa säästettyjen työtuntien määrää paperiperusteisiin toimintamalleihin verrattuna voivat keskikokoisen hoivayrityksen (5 esimiestä, 25 hoitajaa) säästöt nousta helposti yli 8000 tuntiin vuodessa, mikä tarkoittaa euroissa mittavaa määrää rahaa.” 

Hoitotyön seurannan uusi aikakausi

GPS-paikannukseen perustuva seuranta voi kuulostaa aluksi hiukan hurjalta, mutta sen avulla voidaan parantaa sekä prosessin tehokkuutta että hoidon laatua. Sallimalla GPS-paikannuksen hoitajat tietävät tarkalleen, missä heidän tulee milloinkin olla ja paljonko siirtymiseen käyntien välillä tulee varata aikaa. Käynnin aloitus ja lopetus rekisteröityvät tarkasti järjestelmään, mikä vähentää tarvetta erillisille puheluille. Kun myös paikannus tapahtuu saman sovelluksen kautta, ei kalliille laitehankinnoille ole tarvetta. Hoitajien kannalta prosessi on helppo, sillä automaattinen paikantaminen ei vaadi heiltä toimenpiteistä. GPS-paikannuksen avulla esimiehet saavat tarkkaa ja reaaliaikaista tietoa hoitajien sijainnista käynnin aloitus- ja lopetusajankohtana, mikä helpottaa suunnittelua varsinkin silloin, kun päiväohjelmaan tulee muutoksia nopealla aikataululla.

Real Time Map and Updates NurseBuddy Care

Asiakkaan turvallisuuden kannalta lisää gps-paikannus mielenrauhaa huomattavasti. Kun hoitajan saapuminen oikean asiakkaan luokse oikeaan aikaan voidaan varmistaa, ei ole vaaraa, että käyntejä jäisi kokonaan tekemättä. GPS-paikannus toimii myös tarvittaessa hoitajan todisteena tehdystä käynnistä, sillä esimerkiksi muistisairas vanhus voi joskus unohtaa käynnin ja väittää, ettei sitä ole koskaan tehtykään. Näin muista varmennuskeinoista, kuten asiakkaan allekirjoittamista käyntilistoista voidaan luopua.

Yrityksen sisäinen viestintä

Hoitajien kirjoittamat muistiinpanot käynneistä (esimerkiksi annetuista lääkkeistä ja ruuasta, aktiivisuudesta ja mielialasta) auttavat parantamaan hoidon laatua tulevaisuudessa. Kun tiedot toimenpiteistä ovat saatavana selkeässä päiväkirjamaisessa muodossa, on myös muiden hoitoon osallistuvien hoitajien helpompi tarjota kohdennetumpaa hoitoa kyseiselle asiakkaalle. Jos muistiinpanot kirjoitetaan erillisille papereille, eivät ne kuitenkaan aina päädy samaan paikkaan, vaan voivat hukkua päivän aikana. Lisäksi papereihin käsiksi pääsy voi muodostua ongelmaksi, sillä ne voivat olla vain yhdessä paikassa (yleensä toimistolla) yhteen aikaan. Sähköinen järjestelmä poistaa nämä ongelmat, sillä mobiililaitteella tehdyt kirjaukset tallentuvat suoraan järjestelmään aikajärjestyksessä ja muistiinpanojen hyödyntäminen yhtäaikaisesti useamman henkilön toimesta on mahdollista missä ja milloin vain.

Benefits of mobile app for Staff nursebuddy care

Hoitajakohtaiset raportit palkanmaksun perustana

Hoitajien tekemien työtuntien määrää on halutessa helppo seurata, sillä tiedot käynneistä kestoineen siirtyvät suoraan hoitajakohtaisiin raportteihin. Tehdyt käynnit saadaan myös tarvittaessa jaoteltua tuote- ja aikaryhmittäin. Raporttien tietoja voidaan käyttää palkanmaksun perustana – näin on tehnyt esimerkiksi irlantilainen asiakkaamme MyHomeCare, jonka palkanmaksu perustuu täysin NurseBuddyn tuottamiin raportteihin tehdyistä työtunneista.

Mitä vielä odotat?

Yhteenvetona voidaan kiteyttää, että mobiiliin vaihtamista kannattaa ehdottomasti harkita, sillä se säästää sekä aikaa että rahaa. Mitä enemmän yrityksellä on asiakkaita, sitä hankalammaksi suunnittelutyö muuttuu. Jos kaikki tiedot ovat paperisessa muodossa, tarvitaan paljon käsiä, aikaa ja hermoja, jotta kaikki sekä asiakkaiden että hoitajien vaatimukset voidaan ottaa huomioon. Lisäksi hoitohenkilökunnan ohjeistus aina yksittäisen käynnin vaatimuksista äkillisiin muutoksiin vaatii huomattavasti resursseja. Sähköiseen järjestelmään yhdistetyn mobiilisovelluksen astuessa kuvaan suunnittelu ja kommunikointi helpottuu, mikä säästää yrityksen resursseja.

 

Haluatko kuulla lisää? Katso tuotesivultamme löytyvä esittelyvideo ja tutustu NurseBuddyn mobiilisovellukseen! Voit myös varata etäesityksen, jossa esittelemme sinulle NurseBuddya henkilökohtaisesti.

watch our demo finnish 

heat care nursebuddy