Miten löytää hyviä kotihoitajia töihin

Yrityksen maine ja toiminnan laatu arvioidaan jokaisessa asiakaskohtaamisessa ja tästä johtuen kotihoitajat ja -sairaanhoitajat ovat yrityksen menestyksen avain. Monet kotihoitoyritykset kamppailevat henkilöstöpulan kanssa, sillä kasvavalla alalla on kilpailua hyvistä työntekijöistä. Miten siis löytää hyviä kotihoitajia töihin?

Olemme keränneet NurseBuddyn asiakkailta vinkkejä tähän haasteeseen.

Motivaatio työtä kohtaan

Työntekijän asenne työtä kohtaan välittyy asiakaskohtaamisissa ja tästä syystä tulisi palkata henkilöitä, joita motivoi erityisesti hoitotyö ja auttaminen.

Onko potentiaalinen hakija todella sitoutunut hoitotyöhön? On hyvä tiedostaa hakijan pitkän aikavälin tavoitteet ymmärtääkseen paremmin soveltuuko hän tehtävään.

Taustojen ja suosittelijoiden tarkistaminen voi viedä hetken aikaa, mutta auttaa varmistamaan, että valitset tehtävään parhaan mahdollisen hakijan. Mikään ei ole niin kallista kuin huono rekrytointi. Kannattaa ennen kaikkea palkata asennetta, sillä taidot voi opettaa.

Työntekijät suosittelemaan uusia hakijoita

Työntekijöitä voi myös kannustaa suosittelemaan uusia hakijoita avoinna olevaan tehtävään. Henkilökunnan suosittelemat kandidaatit voivat olla keskimäärin parempia hakijoita, sillä he ovat jo käyneet läpi suosittelijoiden esikarsinnan.

Mallin ensisijaisena päämääränä on tavoittaa hyviä hakijoita. Samalla osallistetaan henkilökunta mukaan rekrytointiin ja sitoutetaan heidät levittämään positiivista viestiä työnantajasta ja avoinna olevasta tehtävästä. Esihenkilön tärkein tehtävä on varmistaa, että kaikki tietävät minkälaista pätevyyttä ja kokemusta tehtävään palkattavalta vaaditaan.

Kannustinta ei aina tarvita, mutta toisinaan palkkio voi olla paikallaan. Palkkio maksetaan yleensä suosittelun johtaessa rekrytointiin tai sitten kun uusi työntekijä on työskennellyt yrityksessä ennalta määrätyn ajan.

Mainosta sosiaalisen median ryhmissä ja sivuilla

Sosiaalinen media toimii puskaradiona, jota kautta voi tavoittaa laajan yleisön. Julkaise työpaikkailmoitus yrityksen some-kanavissa ja pyydä seuraajia ja työntekijöitä levittämään työpaikkailmoitusta omissa ryhmissään, jotta viesti leviää laajemmalle. Ystävältä tai tutulta tullut vinkki herättää mielenkiinnon eri tavalla kuin massaviesti.

Kannattaa hyödyntää myös erilaiset kotihoidon ryhmät ja muut sivut, joiden yleisössä on alan ammattilaisia. Räätälöity viesti oikeassa kanavassa oikein kohdennetulle yleisölle tavoittaa tehokkaammin etsimäsi osaajat.

Selkeä kuvaus vaadittavista pätevyyksistä, vastuista ja työnkuvasta, sekä lyhyt esittely yrityksestä ja sen arvoista johtavat parempilaatuisiin hakijoihin. Samalla säästyy aikaa, kun viestin tavoittaneet henkilöt tietävät, mitä yritys hakee.

Ulkoistaminen

Työnhakijoiden etsimisen voi myös ulkoistaa rekrytointitoimistolle. Ammattilainen rekrytoija tekee mainostamisen ja kandidaattien esikarsinnan puolestasi. Palvelu kustantaa, mutta samalla säästyy aikaa ja vaivaa, jonka voi käyttää ennemmin kotihoitoon.

Voit kysyä muilta kotihoidon yrityksiltä suositteluja rekrytointitoimistojen suhteen. Varmista, että rekrytoijat tietävät prioriteettisi hakijoiden suhteen. Kerran hyväksi todettu rekrytointitoimisto voi tarjota sinulle tasaisesti hyvä hakijoita.

Älä unohda opiskelijoita äläkä aktiivisia eläkeläisiä

Moni opiskelija kaipaa opintojen oheen töitä, jolloin he voivat olla loistavia kiireapulaisia ja lomakauden sijaisia. Kannattaa olla suoraan yhteydessä korkeakoulujen ainejärjestöihin ja pyytää heitä välittämään tietoa avoimista työpaikoista. Sairaanhoitajaopiskelijat ja sosiaalialan opiskelijat ovat luonnollinen kohderyhmä, mutta kannattaa laittaa viestiä myös muille opiskelijaryhmille.

Työvoiman ikääntyessä kannattaa huomioida myös aktiivisten eläkeläisten potentiaali. Eläkkeelle jäädä hyvässä kunnossa ja halutaan pysyä aktiivisena, jolloin työelämästä ei haluta välttämättä haluta luopua kerralla. Aiheesta voi lukea lisää Neil Eastwoodin kirjasta Saving Social Care. Eläkeikäisiä hoitajia voi myös palkata vuokrayrityksen kautta kuten Joiku of Life.

Yritysmaineella on merkitystä!

Kannattaa muistaa, että parhaisiin yrityksiin haetaan töihin vaikka haku ei olisi edes auki. Mistä tämä johtuu? Hyvämaineinen työnantaja houkuttelee hakijoita puoleensa, kun taas huonomaineinen yritys menettää työntekijöitä eikä saa helposti uusia hakijoita. Maineella on merkitystä!

Yritysmaine koostuu kolmesta eri tekijästä: teot, viestintä ja suhteet (lähde: Aula, P. & Mantere, S. (2006). Hyvä yritys: Strateginen maineenhallinta. Helsinki: WSOYpro). Tämä tarkoittaa sitä, että jos yritys haluaa olla houkutteleva työnantaja sen tulee kiinnittää huomiota kaikkiin kolmeen osa-alueeseen.

Yrityksen tulee kohdella henkilökuntaa hyvin ja oikeudenmukaisesti (teot), ylläpitää hyvät suhteet työntekijöihin ja muihin sidosryhmiin (suhteet), sekä viestiä toiminnastaan ja avoimista työpaikoista onnistuneesti. Hyvän maineen rakentaminen voi kestää pitkään, mutta sen voi menettää nopeasti, joten maineeseen kannattaa kiinnittää huomiota.

Hyvän [maineen] kolmio (Aula & Mantere 2006).

 

Menestystä rekrytointiin!