Mielenterveys kuukauden teemana

Toukokuussa maailmalla vietettiin kansainvälistä mielenterveyden teemakuukautta (Mental Health Awareness Month). Suomessa tapahtuma ei vielä ole saanut paljoa julkisuutta, joten halusimme osaltamme nostaa tärkeää aihetta esille. Mielenterveyden hoito on yksi osa kotihoidon kokonaisuutta – on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että asiakkaan mielenterveyttä hoidetaan yhtä hyvin kuin muitakin terveyden osa-alueita.

Puhuessamme mielenterveydestä puhumme omista tuntemuksistamme, miten näemme itsemme suhteessa muihin ja kuinka suoriudumme päivittäisistä arkareistamme. Puheemme eivät näin ollen rajoitu pelkkään toteamukseen siitä, kuinka meillä ei ole mielenterveysongelmaa. Meille hyvä mielenterveys tarkoittaa hyvää oloa ja kykyä toimia tehokkaasti arjessa.

Mielenterveyden muuttuvat tilat

Mielenterveyttä voidaan ideaalitilanteessa kuvata hyväksi ja positiiviseksi. Kuitenkaan näin ei aina ole, jolloin ihminen voi tuntea itsensä masentuneeksi ja huonovointiseksi. Oli tilanne näistä kumpi tahansa, on tärkeää tiedostaa, ettei mielenterveyden tila ole muuttumaton. Jo ihan arkiset tapahtumat voivat muuttaa mielenterveytemme tilaa positiiviseen tai negatiiviseen suuntaan.

Vaikeat ajat

Kaikille meille voi tulla kausia, jolloin olemme stressaantuneita, surullisia, huolissamme tai peloissamme. Mielenterveysongelmasta alamme puhumaan siinä vaiheessa, kun tunteemme ja ajatuksemme vaikuttavat negatiivisesti päivittäiseen elämäämme ja toimiimme, emmekä joko tunne pääsevämme tai tiedä, kuinka päästä niistä yli. Tällaisina aikoina ulkopuolisen avun merkitys voi olla korvaamaton.
Meidän parhaat vinkkimme hoitajille mielenterveyden hoitoon liittyen

  • Ei ole olemassa yhtä hoitomallia, joka sopisi kaikille.
  • Hyvä lähtökohta on pyrkiä ymmärtämään diagnoosin vaikutus hoidettavaan. Roolien ja vastuiden jakaminen yhdessä voi olla hyödyllistä.
  • Ole kärsivällinen – parantuminen ei tapahdu yhdessä yössä.
  • Rohkaise hoidettavaa olemaan itsenäinen ja osallistumaan päivittäisiin rutiineihin.
  • Laadi toimintasuunnitelma kriisin varalle.
  • Älä syytä itseäsi, jos tilanne muuttuu huonommaksi.
  • Muista aina huolehtia myös omasta hyvinvoinnistasi.

Mielenterveydestä huolehtiminen

Mielenterveytemme tila on muutoksille altillinen ja voi joskus muuttua lyhyessäkin ajassa. On kuitenkin olemassa muutama hyvä keino, joiden avulla voidaan hyvää mielenterveyttä voidaan vaalia. Riittävä uni ja liikunta, perusterveellinen ruokavalio ja tarpeeksi vapaa-aikaa asioiden parissa, joista nautimme luovat vahvan pohjan hyvälle mielenterveydelle.

Hoitotyössä puhuminen on todella tärkeässä roolissa. Jos huomamme, ettei kaikki ole hyvin, ovat perheenjäsenet ja muut luotettavat läheiset hyviä keskustelukumppaneita. Hoitajana meille on tärkeää tietää, miten asiakkaamme voivat, mihin saamme yleensä parhaimman vastauksen kysymällä tätä heiltä itseltään. Samalla esiin saattaa nousta keinoja, joilla heidän oloaan voitaisiin parantaa.

Ylipäätään puhuminen tunteistamme, huolistamme ja ajatuksistamme voi auttaa meitä voimaan paremmin. Puhuessa joudumme käsittelemään ajatuksiamme, mikä helpottaa niiden kanssa elämistä.

welcome to NurseBuddy Dublin