Lisätään kotihoitajien työturvallisuutta

Lisätään kotihoitajien työturvallisuutta

"Vartijat joutuvat yhä useammin turvaamaan kotihoidon työntekijöiden kotikäyntejä"

Pekka Niiranen kirjoitti Ylen uutisissa 9.1.2020, että ”vartijat joutuvat yhä useammin turvaamaan kotihoidon työntekijöiden kotikäyntejä.” SuPerin asiantuntijan Sari Erkkilän arvion mukaan vartijoita käytetään lähes joka kunnassa, mutta tästä ei ole tarkkaa tilastoitua tietoa. 

Hoitajien turvattomuuden tunne johtuu usein joko kotihoidon asiakkaan muistisairaudesta tai vääränlaisesta lääkityksestä, jolla on vaikutuksia asiakkaan käyttäytymiseen. Toisinaan syynä on asiakkaan sijasta uhkaavasti käyttäytyvä omainen. Vartijan läsnäolo antaa työrauhan kotihoidon työntekijälle ja suojelee asianosaisia vaarallisessa tilanteessa. (Yle Uutiset)

Kasvava turvattomuuden tunne on huolestuttava ilmiö ja kertoo siitä että kotihoitajien työturvallisuutta on lisättävä. Kyse on myös asiakkaan turvasta, sillä muistisairas henkilö ei välttämättä ymmärrä tekonsa seurauksia.

Millä muutoksilla lisätään kotihoitajien työturvallisuutta?

Ratkaisun avaimet ovat kotihoitoyrittäjien käsissä. He voivat auttaa lisäämään hoitajien työturvallisuutta monin tavoin. Tässä on muutama esimerkki: 

  1. Yhteistyö kotihoitoyrityksen ja vartiointipalvelun välillä.
  2. Kotihoitaja saa apua pyynnöstä. Apukäsi voi olla joko vartija tai toinen kotihoitaja.
  3. Riskien tunnistaminen ajoissa ja tiedon merkitseminen ylös.
  4. Työkalut jotka auttavat huomioimaan riskit työvuorolistoja suunnitellessa.
  5. Tilastointi ja siihen perustuvat yhteiset pelisäännöt työturvallisuuden lisäämiseksi.

Nursebuddy auttaa lisäämään työturvallisuutta

Nursebuddy auttaa riskien huomioimisessa. Jokaisen asiakkaan profiilissa on riskien arviointi -kohta, johon työnjohtaja voi merkitä asiakaskohtaiset hoidossa huomioitavat riskitekijät. 

Riski ei aina tarkoita väkivallan uhkaa. Se voi liittyä myös muihin työturvallisuuteen liittyviin asioihin kuten tarvitaanko asiakkaan nostamiseen apukäsiä tai tuleeko asiakkaan hoidossa huomioita muita turvallisuustekijöitä. 

Työvuorolistoja rakennettaessa ohjelmisto muistuttaa, mikäli jonkin asiakkaan kohdalla tarvitaan esimerkiksi kaksi kotihoitajaa yhden sijasta. Tämä lisää sekä kotihoitajan että asiakkaan turvallisuutta.

Tutustu Nursebuddyyn, varaa etäesittely

Nursebuddy auttaa huomioimaan asiakaskäyntien riskit ja lisää kotihoitajien työturvallisuutta.

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email