Kotihoidon vuokratyövoima - hyödyt ja ongelmat - Nursebuddy

Kotihoidon vuokratyövoima – hyödyt ja ongelmat

Yle Uutiset aamun (4.9.2020) aiheena oli henkilöstövuokraus kotihoidossa. Tehy ry:n kehittämispäällikkö Sari Viinikainen ja Seure Henkilöstöpalveluiden johtaja Maija Valkama keskustelivat toimittaja Rosa Kettumäen vetämänä kotihoidon vuokratyövoiman kysynnän kasvusta, sen tuomista hyödyistä ja haitoista. 

Tässä tiivistetysti keskustelun tärpit niin hoivayrittäjille kuin keikkatyötä harkitsevillekin. 

Lisäksi mukana on vinkkejä siitä, kuinka Nursebuddy voi auttaa taklaamaan kotihoidon vuokratyövoiman kohtaamia ongelmia.

Yle Uutiset aamun (4.9.2020) aiheena oli henkilöstövuokraus kotihoidossa.

Tehy ry:n kehittämispäällikkö Sari Viinikainen ja Seure Henkilöstöpalveluiden johtaja Maija Valkama keskustelivat toimittaja Rosa Kettumäen vetämänä kotihoidon vuokratyövoiman kysynnän kasvusta, sen tuomista hyödyistä ja haitoista. 

Tässä tiivistetysti keskustelun tärpit niin hoivayrittäjille kuin keikkatyötä harkitsevillekin. 

Lisäksi mukana on vinkkejä siitä, kuinka Nursebuddy voi auttaa taklaamaan kotihoidon vuokratyövoiman kohtaamia ongelmia.

Vuokratyövoiman kysyntä on kasvanut kotihoidossa

Kotihoidon ikuinen ongelma on löytää riittävästi tekijöitä. Avoimia vakansseja on paljon ja niitä halutaan täyttää vuokratyövoiman avulla. Koska kysyntä on suurta, “nyt on tekijöiden markkinat,” sanoo Tehyn Sari Viinikainen. 

Työntekijät haluavat työhön valinnanvapautta, joka mahdollistaa työn ja vapaa-ajan aiempaa paremman yhdistämisen. Valkaman mukaan keikkatyö lisää valinnanvapautta. Vuokratyöntekijä voi ensin testata, minkälainen työ ja työpaikka on kyseessä ja päättää kokemansa perusteella jatkaako työssä. Vuokratyöläinen voi myös valita, mitä vuoroja ottaa vastaan.

Henkilöstövuokraus voi siispä palvella sekä kotihoitoyrityksiä että tekijöitä. Myös Tehy näkee siinä mahdollisuuksia.

Kotihoidon ikuinen ongelma on löytää riittävästi tekijöitä. Avoimia vakansseja on paljon ja niitä halutaan täyttää vuokratyövoiman avulla. Koska kysyntä on suurta, “nyt on tekijöiden markkinat,” sanoo Tehyn Sari Viinikainen. 

Työntekijät haluavat työhön valinnanvapautta, joka mahdollistaa työn ja vapaa-ajan aiempaa paremman yhdistämisen.

Valkaman mukaan keikkatyö lisää valinnanvapautta. Vuokratyöntekijä voi ensin testata, minkälainen työ ja työpaikka on kyseessä ja päättää kokemansa perusteella jatkaako työssä. Vuokratyöläinen voi myös valita, mitä vuoroja ottaa vastaan.

Henkilöstövuokraus voi siispä palvella sekä kotihoitoyrityksiä että tekijöitä. Myös Tehy näkee siinä mahdollisuuksia.

Henkilöstövuokrauksen hyödyt kotihoidossa

Säästöjä, sijaisten parempi saatavuus ja vähemmän ylitöitä. 

Henkilöstövuokraus voi tuoda kotihoitoyritykselle säästöjä hallinnollisissa kuluissa. Henkilöstön määrä vaihtelee tarpeen mukaan ja palkkaa maksetaan vain ennalta sovituista vuoroista. Keikkatyöntekijän sairastuessa asiakas maksaa vain tehdyistä tunneista. Lisäksi rekrytoinnin ulkoistaminen voi vapauttaa esihenkilöiden aikaa muihin tehtäviin.

Myös vakituiset työntekijät hyötyvät kun tekijöitä on riittävästi ja työ jakaantuu tasaisesti. Ylitöiden ja kiireen määrä vähenee. Kotihoitajilla jää enemmän aikaa ikäihmisille. 

Keikkatyöntekijän näkökulmasta vuokratyö mahdollistaa vapauden valita missä ja milloin haluaa olla töissä. Kun työtä tehdään omilla ehdoilla, motivaatio on kohdillaan. Se on myös oiva keino saada lisätienestejä. Monet vuokratyöntekijät tekevätkin keikkatyötä muun työn ohessa.

Henkilöstövuokraus ei tarkoita sitä, että töihin tulisi untuvikkoja, päinvastoin. Muun muassa Joiku of Life välittää kokeneita ja motivoituneita eläkkeellä olevia hoitajia erilaisiin hoiva-alan tehtäviin.

Henkilöstövuokrauksen ongelmat kotihoidossa

Toimittaja Kettumäki nosti esille henkilöstövuokrauksen suurimmat ongelmat: lyhyellä varoitusajalla tulevat keikat, perehdytyksen puute ja vaihtuvuus. 

Vakituisen työntekijän sairastuessa, tilalle on löydettävä nopeasti toinen kotihoitaja ja sen vuoksi henkilöstövuokraus on usein nopeatempoista. Huolena on keretäänkö tekijät perehdyttää riittävän hyvin.

Hoivayrityksen on varmistettava, että hoitajilla on oikea osaaminen ja pätevyys muun muassa lääkehoidon suhteen. “Perehdytys ja raportointi on äärettömän tärkeetä. Vuokratyövoiman on tiedettävä, mitä siellä on vastassa.“ sanoo Valkama. 

Asiakkaat puolestaan haluavat tietää, kuka heitä on vastassa. Tiuhaan vaihtuvat tekijät voivat hämmentää muistisairaita ikäihmisiä. “Olisi tärkeää, että käynneillä kävisi tuttu naama, jotta turvallinen hoitosuhde toteutuu”, sanoo Viinikainen. Koska tämä ei ole aina mahdollista, on tärkeää muuten taata asiakkaiden turvallinen olo.

Nursebuddy auttaa taklaamaan kotihoidon keikkatyön ongelmia

Nursebuddy auttaa takaamaan turvallisen hoitosuhteen myös silloin, kun käytetään henkilöstövuokrausta kotihoidossa. Tieto tuo varmuutta, ja Nursebuddy välittää tarvitun tiedon turvallisesti hoidon kannalta olennaisille henkilöille. 

Hoitajien sovellus auttaa vuokratyöntekijän perehdyttämisessä, sillä hän näkee sieltä hänelle annetut käynnit. Kaikki asiakaskäynnillä tarvitut tiedot kuten hoitosuunnitelma, lääkelista, asiakkaan erityistarpeet ja käynnillä suoritettavat tehtävät löytyvät yhdestä paikasta. 

Hoitotyön kirjaaminen käynnin aikana on helppoa ja lisää keikkatyöntekijän varmuutta siitä, että kaikki vaaditut tehtävät tulee suoritettua. Hän näkee sovelluksessa käyntikohtaisen tehtävälistan, kirjaa suoritetut tehtävät hoidetuiksi sitä mukaan kun käynti etenee ja lisää muistiinpanoja. Kaikesta käynnillä tehdystä jää jälki.

Nursebuddyn Perheportaalissa kotihoidon asiakas ja hänen perheensä puolestaan näkevät kaikki suunnitellut käynnit, mahdolliset muutokset ja käynnille tulevan hoitajan nimen. Hoitajamuutokset näkyvät heille suoraan.

Lähde: Yle uutiset (4.9.2020). https://areena.yle.fi/1-50337228#autoplay=true

Hei hoivayrittäjä,

haluatko kuulla lisää hoitajien sovelluksesta ja perheportaalista?

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email