Lisää turvaa GPS-paikannuksella

Päivittäisen hoitotyön seuranta on olennaista jokaiselle hoiva-alan yritykselle. Kun hoitajan sijainti on käynnin aikana tiedossa, huomataan virheet nopeasti ja voidaan olla varmoja siitä, että oikea asiakas saa oikeaa hoitoa sovittuun aikaan. Vaikka erilaisia seurantakäytäntöjä on useita, vannomme itse vahvasti GPS:n nimeen. Lue alta miksi!

Käynnin varmennus soittamalla:

Soitto esimiehelle on yksi tapa ilmoittaa, että käynti on aloitettu. Lankapuhelimien aikakautena soitto asiakkaan lankapuhelimesta toimi samalla todisteena siitä, että hoitaja todella oli saapunut paikalle. Kuitenkin nykyaikana soittelu vie muihin keinoihin verrattuna paljon aikaa, eikä sen avulla saada todellista tietoa hoitajan sijainnista.

NFC-teknologia:

NFC-teknologiaan (near field communication) eli lähitunnistukseen perustuvat ratkaisut muistuttavat useilla työpaikoilla käytettyjä kulkukortteja. Ideana on, että hoitaja kirjautuu käynnille asiakkaan luona esimerkiksi NFC-teknologiaa tukevan älypuhelimen avulla. Kustannukset voivat kuitenkin tämän ratkaisun myötä nousta, sillä jos hoitajan puhelin ei tue NFC-teknologiaa, tarvitsee hän erillisen laitteen tunnistautumiseen. Lisäksi myös jokaisen asiakkaan kotiin tulee asentaa lukulaite kirjautumista varten.

Mikä tekee GPS:stä edullisen?

GPS Visits Care Monitoring Nursbuddy

GPS-paikannuksen hyvä puoli on se, ettei asentamiskustannuksia tarvitse miettiä, sillä yleisesti käytetyin satelliittipaikannusjärjestelmä on Yhdysvaltain puolustusministeriön ylläpitämä, eikä sen käytöstä tarvitse maksaa. GPS sisältyy käyttöjärjestelmästä riippumatta myös halvempien älypuhelimien ja tablettien ominaisuuksiin, eikä näin ollen myöskään laitehankintoihin kulu määrättömästi rahaa tilanteessa, jossa hoitajalta itseltään ei sopivaa laitetta löydy tai työpuhelimet halutaan henkilöstölle hankkia.

Miten se toimii?

Oleellista GPS:n toimintaperiaatteesta on ymmärtää, ettei GPS-laite kommunikoi suoraan satelliitin kanssa, vaan paikantaminen tapahtuu niiden lähettämien signaalien avulla. Satelliitin lähettämä signaali sisältää tiedon sen lähetysajasta ja paikasta. Kun GPS-laite saa näitä signaaleja useammalta satelliitilta yhtäaikaisesti, pystyy se laskemaan niiden perusteella oman sijaintinsa. Näin ollen esimerkiksi Googlen (Android-laitteet) tehtäväksi jää ainoastaan sallia signaalien vastaanotto ja laskea sijainti niiden perusteella.

Seuranta = Laatua ja turvaa.

Real Time Visits Care Monitoring Nursbuddy

Reaaliaikaisen seurannan avulla esimiehet näkevät heti, jos hoitaja ei kirjaudu sovitulle hoitokäynnille. Laadukkaan hoidon toteutuminen voidaan näin varmistaa helposti, kun huoli käynnin unohtamisesta poistuu. Paikantaminen käynnin alku- ja loppuvaiheessa turvaa myös hoitajan selustan, sillä näin tieto tehdystä käynnistä tallentuu tietokantaan toimien tarvittaessa todisteena suoritetusta käynnistä.

Kuinka voittaa hoitajat GPS:n puolelle?

“Tallentuvatko kaikki liikkeeni päivän aikana ohjelmaan?” “En halua, että jokaista liikettäni seurataan.” “Puhelimeni akku ei millään kestä koko päivää, jos pidän sovellusta auki koko ajan.” 

GPS-paikantamisen käyttöönotto herättää usein myös paljon kysymyksiä ja mielipiteitä. Myöhästyneiden ja unohtuneiden käyntien vähentämiseksi tarve seurannalle on välttämätön. On tärkeää korostaa seurannan hyötyjä tarpeeksi ja tarkentaa, miksi seurannalle koetaan olevan tarvetta. Reaaliaikainen seuranta myös lisää turvallisuutta sekä asiakkaan että hoitajan kannalta. Samalla esimies voi olla varma, että hoitajat oikeasti tekevät ne työt, mistä on sovittu.

Kiinnostuitko aiheesta? Kerromme mielellämme lisää NurseBuddyn GPS-paikannuksesta ja siitä, miten se hyödyttää yritystäsi.

 

Varaa etäesitys
Caring for Alzheimers NurseBuddy