Miksi hoiva-alan yritykset tarvitsevat teknologiaa menestyäkseen?

Teknologian tuoma lisäarvo kotihoitoyritykselle

Monessa hoiva-alan yrityksessä paljon aikaa päivästä kuluu yhä erilaisten paperien täyttämiseen sekä puheluihin. Kuitenkin viime vuosina teknologian kehityksen myötä markkinoille on tullut paljon erilaisia ohjelmistoja ja laitteita, joilla tehostaa päivittäistä työntekoa.

Enemmän aikaa hoitotyölle

Ajan ollessa tärkeää kaikille hoidon osapuolille ei sen merkitystä ei voida painottaa liikaa. Kaikki ylimääräinen työ, mitä voidaan karsia pois muusta kuin itse asiakkaan luona tehdystä hoitotyöstä, lisää automaattisesti aikaa, joka asiakkaalle voidaan tarjota. Teknologia voi auttaa tässä monella tapaa: Työvuorojen suunnittelu, johon esimiehiltä voi kulua useita tunteja, voidaan tehdä sähköisessä järjestelmässä joko itse tai optimointitoimintoja käyttämällä. Esimiehen ei tarvitse myöskään tulostaa valmiita työvuorolistoja ja jakaa niitä eteenpäin, sillä kun hoitajilla on omat tunnuksensa järjestelmään, pääsevät he käsiksi ajan tasalla oleviin työvuorolistoihin missä ja milloin vain. Näin ollen tarve ylimääräisille toimistokäynneille ja puheluille poistuu ja molempien osapuolien aikaa säästyy. Vastaavia hyötyjä saavutetaan siirtämällä hoitosuunnitelmat sähköiseen muotoon, jolloin myös niiden paikantaminen ja muuttaminen on entistä nopeampaa. Lisäksi sähköisen järjestelmän laskiessa automaattisesti erilaisten käyntien kestot ja lukumäärät, voidaan säästää useita tunteja ihmistyötä.

Säästöjä euroissa

GPS Visits Care Monitoring Nursbuddy

Ajan säästäminen tarkoittaa luonnollisesti myös rahallisia säästöjä. Hoiva-alan ohjelmistojen hinnoittelu on muuttunut selvästi aiemmasta, ja nykyään valittavissa on myös käyttöön perustuvia hinnoittelumalleja. Käyttöönotto- ja asennusmaksut ovat varsinkin pilvipalveluiden kohdalla erittäin pieniä tai poistettu kokonaan (kuten meillä!). Hoitajien siirtyminen mobiiliin ei yleensä luo paljon lisäkustannuksia, sillä suurimmalla osalla työntekijöistä löytyy jo omasta takaa tarkoitukseen sopiva älypuhelin.

Läpinäkyvyys

Benefits of mobile app for management

Mahdollisuus hyödyntää reaaliaikaista dataa avaa uuden maailman. Esimiesten ja hoitajien yhdessä käyttämä pilvipalvelu mahdollistaa välittömän tiedon siirron ja siten päätöksenteon reaaliaikaisia tietoja käyttäen. Tiedot myöhässä olevista tai unohdetuista käynneistä auttavat paikantamaan ongelmat nykyisissä käytännöissä ja parantamaan niitä.

Laadukasta hoitoa asiakkaille

shutterstock_256665616Yksi jokaisen hoivayrityksen tärkeimmistä tavoitteista on tarjota mahdollisimman laadukasta hoitoa asiakkaille. Laadukasta hoitoa odottavat myös asiakkaat sekä heidän omaisensa, ja usein yhteydenpitoon heidän kanssaan kuluukin yllättävän paljon aikaa. Teknologialla ei luonnollisesti voida korvata kaikkea vuorovaikutusta, mutta sen avulla voidaan helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää tarvetta liikkumiselle.

Tyytyväisemmät työntekijät

Tekemämme tutkimuksen mukaan NurseBuddyn kaltaisen järjestelmän hyödyntäminen työvuorosuunnittelussa ja viestinnässä pienentää työntekijöiden vaihtuvuusastetta. Kun edestakainen soittelu, paperityö sekä moninkertainen kirjaaminen on minimoitu ja tiedot aina kätevästi saatavilla, voi hoitaja keskittyä hallinnollisten asioiden sijasta kaikesta olennaisimpaan, eli ensiluokkaiseen hoitotyöhön. Lopputuloksena on parempi työtyytyväisyys.

 

 

Etsitkö vielä sinun hoiva-alan yrityksellesi sopivaa ratkaisua? Varaa etäesitys niin katsotaan yhdessä, mitä NurseBuddyn toiminnot voivat yrityksellesi tarjota!


varaa etäesitys

nursebuddy myhomecare servisource