Jäikö sovittu käynti tekemättä? – Varmista, ettei vahinko pääse toistumaan!

Tekemättä jääneet käynnit ovat hoivayritysten kannalta erittäin ongelmallisia, sillä ne aiheuttavat tyytymättömyyttä niin asiakkaassa kuin myös yrityksen sisällä. Käynti jää tekemättä, kun hoitaja ei ole sovitussa paikassa sovittuun aikaan. Yleensä syynä on katkos sisäisessä viestinnässä, minkä vuoksi tieto käynnistä ei ole välittynyt hoitajalle asti. Miten eliminoida nämä katkokset informaatiossa?

Always in Sync nursebuddy

Sisäinen viestintä kuntoon

Yhdessä hoitajien kanssa tehty viestintäsuunnitelma luo hyvän perustan sujuvalle kommunikaatiolle. Sähköiset viestintäkanavat älypuhelimen ja tietokoneen kautta ovat käytössä jo lähes jokaisessa yrityksessä, minkä lisäksi NurseBuddyn kaltaiset ohjelmistot mahdollistavat automaattisen tiedonkulun esimiesten ja hoitajien välillä reaaliajassa.

Reaaliaikainen seuranta avain menestykseen

Hoitajalle suunnatun mobiilisovelluksen kautta toteutettu käynti kirjautuu tietokantaan välittömästi. Tieto käynnin aloittamisesta näkyy esimiehelle, jolloin aloittamattomat käynnit on helppo huomata ja virheisiin puuttua nopeasti. Kotihoitoyrityksille suunnattu ohjelmisto vähentää kokonaisuudessaan aikaa, joka tarvitaan puhelinsoitoille ja poissaolotuurausten järjestämiseen. Jos hoitajan mobiilisovellukselle annetaan lupa paikantaa hoitajan sijainti käynnin alkaessa, on esimiehen mahdollista nähdä tarkalleen, missä hoitaja on käynnin aloittanut ja milloin. Käsittelimme vastikään GPS-paikannuksen hyötyjä blogissamme myös laajemmin.

Real Time Visits

Seurannan merkitys korostuu erityisesti tilanteessa, jossa asiakkaina on Alzheimeria tai dementiaa sairastavia henkilöitä. Voi nimittäin olla, ettei asiakas muista tehtyä käyntiä lainkaan, jolloin ilman kunnollista todistetta ei käyntiä voida välttämättä merkitä tehdyksi ja laskuttaa. GPS-paikannukseen perustuva seurantajärjestelmä toimii todisteena tehdystä käynnistä tarvittaessa myös asiakkaille ja heidän omaisilleen.

Miten NurseBuddyn asiakkaat varmistavat, että sovitut käynnit tulevat tehtyä?

Irlantilainen asiakkaamme MyHomeCare.ie käyttää NurseBuddya niin käyntien suunnitteluun kuin seurantaan: “Meillä tekemättä jääneiden käyntien määrä on nollassa. NurseBuddyn avulla huomaamme heti käynnit, joita ei ole aloitettu ajallaan ja voimme näin puuttua tilanteeseen välittömästi eikä vasta palkanmaksun yhteydessä, kuten aiemmin oli tapana. Asiakkaiden kannalta palvelun laatu on parantunut, mikä näkyy myös työntekijöiden työtyytyväisyydessä vaihtuvuusasteen pienenemisenä.”

Haluatko varmistaa että kaikki sovitut käynnit tulevat tehtyä? Varaa etäesitys, niin kerromme, miten NurseBuddy voi auttaa sinua ja työntekijöitäsi!

varaa etäesitys

Verify visits as they happen nursebuddy care team software