Ajatuksia Parkinsonin taudista

Huhtikuu on kansainvälinen Parkinsonin taudin teemakuukausi, jonka tarkoituksena on kasvattaa tietoisuutta sairaudesta.

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, joka näkyy erilaisina liikekyvyn heikkenemisen oireina. Parkinsonin taudille ei ole parannuskeinoa, joten hoidon tavoitteena on lievittää oireita ja pitää sairastuneen sekä hänen läheistensä elämänlaatu mahdollisimman korkealla. Hoito vaatii asiantuntemusta ja sen tarve vaihtelee paljon.

5 faktaa Parkinsonin taudista

  1. On arvioitu, että maailmassa on yli 5 miljoonaa ihmistä, jotka sairastavat Parkinsonin tautia.
  2. Yli 60-vuotiaista Parkinsonin tautiin sairastuu noin yksi ihminen sadasta.
  3. Diagnoosin saaneista noin joka 20:s on alle 40-vuotias.
  4. Diagnoosi tehdään oireiden perusteella – ei ole olemassa tiettyä testiä, millä tauti voitaisiin todeta.
  5. Parkinsonin tautia sairastavan kunto voi vaihdella päivittäin huomattavan paljon. Syytä tälle ei ole löydetty, mutta ajan kuluessa oireet voimistuvat.


MichaelJFoxInfographic.jpg

 Kuvan lähde: Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research

 

Vinkkejä hoitajille

Mitä tulee hoitoon ja lääkitykseen, on Parkinsonin tautia sairastavilla omat erityistarpeensa. Yksi tärkeistä on lääkityksen oikea ajoitus. Hoitajien tulee olla tietoisia potilaan voinnin ja oireiden vaihtelevasta luonteesta

Osa Parkinsonin tautia sairastavista on kertonut tuntevansa, kuin he olisivat on-off -suhteessa sairauden kanssa – lääkityksen ollessa kohdillaan oireet saadaan suurimmilta osin tukahdutettua, kun taas oireiden saadessa vallan muuttuu heidän käytöksensä totaalisesti. Muutos ääripäästä toiseen voi tapahtua hetkessä, minkä vuoksi jatkuva seuranta ja oikea-aikainen lääkitys ovat todella tärkeitä.

Parkinsonin taudin aiheuttamat oireet ovat yksilökohtaisia ja niiden luonne muuttuu taudin edetessä. Myös sairastavien hoidon tarpeet vaihtelevat suuresti toisiinsa verrattuina. Hoitajien on oleellista ymmärtää hoidettavan tarpeet ja olla tiiviissä yhteydessä muiden hoitoon osallistuvien osapuolten kanssa. Parkinsonin taudin edetessä jatkuva valvonta on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, ettei hoidettava pääse kaatumaan. Riskianalyysin kautta voidaan pyrkiä tunnistamaan näitä mahdollisia vaaratilanteita.

On tärkeää, että Parkinsonin tautia sairastavan ruokavalio on monipuolinen ja tasapainossa. Hoitajien on myös huomattava varmistaa, että syöminen sujuu ongelmitta, sillä käsien vapina ja nielemisongelmat kuuluvat Parkinsonin taudin tyypillisiin oireisiin. Toinen tärkeä asia on muistaa antaa potilaalle aikaa keskusteltaessa. Se, ettei hän vastaisi heti, ei välttämättä tarkoita ettei hän kuuntelisi tai ymmärtäisi.

 

Vinkkejä hoidon tarjoajille

Parkinsoinen tautia sairastavan vastuuhoitajia valittaessa on valintaprosessi syytä tehdä huolella. Esimiesten on hyvä pitää mielessä tietyt standardit, joiden perusteella sopivat hoitajat valitaan. Korkea itsemääräämisoikeus, lääkinnällinen päätösvalta ja hyvä päätöksentekokyky ovat ominaisuuksia, joita ei kannata sivuuttaa, sillä hoitotyön vaatimustaso on varsinkin taudin edetessä varsin korkea. 

Jotta Parkinsonin tautia sairastavaa voidaan auttaa noudattamaan terveellisiä elämäntapoja ja ylläpitämään hyvää elämänlaatua, täytyy kaikkien hoitoon osallistuvien osapuolten toimia yhdessä tiiminä. Tiiviillä yhteistyöllä voidaan hoidon laatua parantaa entisestään.

Hoidot

Ensisijainen hoitokeino Parkinsonin tautiin on lääkitys.  Suurin osa lääkkeistä pyrkii helpottamaan liikkumisen ongelmia seuraavin keinoin:

  • nostamalla dopamiinin määrää aivoissa;
  • aktivoimalla niitä aivojen osia, joissa dopamiini vaikuttaa;
  • vaikeuttamalla dopamiinia hajottavien entsyymien toimintaa.

Parkinsonin taudille on ominaista suuri oireiden vaihteleminen yksilöittäin, mikä johtaa siihen, että jokaisella hoidettavalla on oma huolellisesti suunniteltu lääkitys, jolla oireita pyritään hoitamaan. On tärkeää tiedostaa lääkkeiden mahdolliset sivuvaikutukset ja seurata niiden mahdollista ilmenemistä tarkasti.
Jos lääkinnän ajoitus pettää, voivat seuraukset olla vakavat. Hoidettavan kyky hallita oireitaan katoaa – esimerkiksi syömisestä, juomisesta tai sängystä nousemisesta voi tulla  ylitsepääsemättömän vaikeaa. Pahimmassa tapauksessa liikuntakyky voi kadota lähes kokonaan, mistä palautuminen normaalitilaan kestää oman aikansa.

 

Tietoisuutta levittämässä

Huhtikuu on nimetty Parkinsonin taudin teemakuukaudeksi. Sen tarkoitus on kasvattaa tietoisuutta sairaudesta. Yksi kuuluisimmista toimijoista on Michael J. Foxin säätiö, joka tukee tutkimustyötä sekä pyrkii lisäämään tietoisuutta. Tutkimusten tavoitteena on tunnistaa syitä – niin geneettisiä kuin ympäristöstä johtuvia – sairauden puhkeamiselle sekä löytää uusia parempia hoitokeinoja.

parkinsons.jpg

Heräsikö ajatuksia? Ota yhteyttä osoitteeseen info@nursebuddy.fi

Lähteet:

Michael J. Fox Foundation – www.michaeljfox.org

Parkinson’s Disease Foundation – http://www.pdf.org/

NursingTimes.net – http://www.nursingtimes.net/

Parkinson’s UK – http://www.parkinsons.org.uk/

Parkinson’s Ireland – http://www.parkinsons.ie/

National Parkinson’s Foundation USA – http://www.parkinson.org/[:]

Share this post

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email