Enemmän arvoa asiakkaalle

Suojattu näkymä hoitotietoihin

  • Oma kirjautumisnäkymä – myös kauempana asuvat omaiset voivat osallistua hoitoon
  • Päivitetyt hoitotiedot – aina saatavilla ja helposti luettavissa asiakkaan päiväkirjasta
  • Viestit – helppo yhteydenpito hoitohenkilökunnan ja omaisten välillä

Hoidon suunnittelu ja seuranta

  • Varmuus – tiedot tehdyistä käynneistä ja suoritetuista toimenpiteistä siirtyvät automaattisesti omaisnäkymään
  • Suunnittelu – kalenteri näyttää sovitut tulevat käynnit yksityiskohtineen
  • Yhteenveto – hoitosuunnitelma, sovitut hoitotoimenpiteet ja muut palvelut löytyvät kaikki samasta paikasta

Sensorit hoidon apuvälineenä

  • Seuranta – turvallisuuden ja arjen rutiinien seuraaminen erilaisten sensorien ja apuvälineiden avulla (esimerkiksi lääkeannostelija tai turvapuhelin voidaan liittää osaksi ohjelmaa)
  • Mielenrauhaa omaisille – yksin asumisen kynnys madaltuu
  • Ilmoitukset – automaattiset ilmoitukset jonkin asian vaatiessa erityistä huomiota